Projekter

I ADHD-foreningen ved vi, at netværk, rådgivning og redskaber gør en verden til forskel for dem, der har ADHD og deres pårørende.

Derfor er vi altid igennem vores projekter i gang med at udvikle og udbrede nye måder at, give rådgivning, strategier og viden på samt at styrke netværk.

Nedenfor ses en liste over ADHD-foreningens projekter.

ADHD med muligheder
Peer to peer mentorforløb for unge med ADHD/ADD
Læs mere
(I) en klasse for sig
En ny model for en 2 årig HF-klasse udvikles i samarbejde med Frederikssund Gymnasium.
Læs mere
En ny forståelse
Mestringsforløb for nydiagnosticerede voksne med ADHD/ADD
Læs mere
UNG+ADHD+
Mestringsgrupper for studerende
Læs mere
Online-mestringsgrupper
Online mestringsgrupper for unge og voksne med ADHD/ADD og angst
Læs mere
Ind i fællesskabet
Peer to peer mentorforløb for unge med ADHD/ADD
Læs mere
Børn og unges lige adgang til foreningslivet i Assens kommune
Udvikling af model for at inkludere flere børn og unge i fritids- og foreningslivet
Læs mere
Tilbage til en bedre hverdag
Online mestringsgruppeforløb for forældre med unge i alderen 14-21 år og uddannelse af fagprofessionelle
Læs mere
PUST-grupper for børn med ADHD
PUST-grupper for børn med ADHD
Læs mere
Et skridt videre med ADHD og angst – nye forløb
Mestrings- og selvhjælpsgrupper for voksne med ADHD/ADD og angst
Læs mere
R&R2- ADHD
Udbredelse af indsats til unge og voksne med opmærksomhedsforstyrrelse
Læs mere
STU: Højskole og mestringsstrategier
STU: Højskole og mestringsstrategier
Læs mere
“Go’ Stil” Karate for børn og unge med ADHD/ADD
Forebyggelse af inaktivitet, social isolation og udsathed hos børn og unge med ADHD eller lignende vanskeligheder
Læs mere
Gående fællesskaber
Mestringsforløb for voksne over 21 år med ADHD og eventuelle tillægsdiagnoser
Læs mere
KiK Nu!
Rettidig styrkelse af forældrekompetencer
Læs mere
Kend dine grænser
Forebyg seksuelle krænkelser og overgreb hos børn og unge med ADHD, autisme og udviklingshæmning
Læs mere
Et skridt videre med ADHD og angst
Mestrings- og selvhjælpsgrupper for voksne med ADHD/ADD og angst
Læs mere
Netværksrådslagning i fremtiden
En udbredelses- og forankringsindsats målrettet danske kommuner
Læs mere
PUST – Personlig Udvikling & Social Træning
Mestringsgrupper for børn med ADHD i skolealderen
Læs mere
Viden til forandring
Informationsindsats målrettet social udsatte og etniske minoriteter
Læs mere
Mening og Mestring med ADHD
Udvikle psykoedukation som metode for borgere med kognitive funktionsnedsættelser med ønsket om herigennem at bringe dem tættere på arbejdsmarkedet
Læs mere
Netværket i spil
Et rådslagningsprojekt for unge med ADHD
Læs mere
Effekten af Kærlighed i Kaos
– en videnskabelig effektmåling af ADHD-foreningens eget forældretræningsprogram Kærlighed i Kaos
Læs mere
ADHD – inkluderende klubber
Udvikling af et metodekatalog, som styrker den pædagogiske indsats i fritids- og ungdomsklubber.
Læs mere
Et skridt videre – mestringsgrupper
Mestringsgrupper for voksne med ADHD
Læs mere
Større viden om ADHD hos støttepersoner
Udvikle en ADHD-uddannelse målrettet kommunale støttepersoner, der arbejder hos voksne med ADHD
Læs mere
Forældretræning i familier med ADHD - Kærlighed i Kaos
Udvikle, afprøve og evaluere et forældretræningsprogram for forældre til børn med ADHD eller ADHD-lignende vanskeligheder på 3-9 år
Læs mere
Unge med ADHD – fastholdelse i job
Udvikle og afprøve et nyt koncept, som kan være med til at sikre, at unge med ADHD kan fastholde deres job
Læs mere
ADHD Rejseholdet
En oplysningskampagne
Læs mere
Projekt VoksenADHD
Udvikle og afprøve tiltag, der kan forbedre livsvilkårene for voksne med ADHD.
Læs mere
Flyverprojektet
Yde rådgivning og støtte til voksne med ADHD
Læs mere
Førstehåndsfortællinger
Bliv klogere på livet med ADHD/ADD med et gratis foredrag om livet med diagnosen
Læs mere