Gående fællesskaber

Mestringsforløb for voksne over 21 år med ADHD og eventuelle tillægsdiagnoser

Formål

For mange voksne med ADHD og tillægsdiagnoser har den sociale isolation under COVID-19 betydet, at deres symptomer er eskaleret. De har svært ved at overskue hverdagen og svært ved at opsøge fællesskaber.

Projektets formål er at give voksne med ADHD og tillægsdiagnoser nye fællesskaber gennem strukturerede gåture i grupper. Fællesskaber som kan få dem ud af deres isolation, og som kan klæde dem på til at opsøge fællesskaber på egen hånd.

Tidsperiode
Januar 2021 – december 2021

Målgruppe
Voksne med ADHD

Samarbejdspartnere

Selvhjælp Randers

Selvhjælp Hørsholm

Kontakt mellem mennesker Svendborg

Økonomisk støtte
Projektet er støttet af Slots- og Kulturstyrelsens Pulje til 1000 nye fællesskaber mod ensomhed

Projektleder
Ditte Helene Rasmussen

Kontakt
info@adhd.dk