Politi og kriminalforsorg

Som ansat i politiet eller i kriminalforsorgen vil du indimellem skulle håndtere situationer med mennesker, der har ADHD.

Statistikker fortæller desværre en trist historie om mennesker med ADHD, da de oftere end gennemsnittet kommer i kontakt med lovens lange arm i form af politi og kriminalforsorg.

Og samtidig er netop mennesker med ADHD ofte dårligt rustet til at agere i f.eks. en afhøringssituation, der kræver fokus og overblik i en på alle måder stressende situation. Her kan det være afgørende for udfaldet, at du som professionel har viden om ADHD.

Et straffesystem, som lægger op til, at man gennem afsoning får tid til at stoppe op og overveje sine handlinger, virker desuden ret dårligt for mennesker med ADHD, som ofte har svært ved at reflektere, overveje følgerne og overføre læring fra en situation til en anden. Mennesker med ADHD har brug for hjælp til denne proces.

Det er derfor vigtigt, at du som ansat i politiet eller kriminalforsorgen er klædt på til at håndtere mennesker med ADHD bedst muligt. Ved at forstå, hvordan ADHD påvirker situationer, vil du også kunne arbejde mere konstruktivt med den enkelte – til glæde for alle parter.

Det handler ikke om undskyldninger

ADHD er ikke en undskyldning. Mennesker med ADHD skal leve op til de samme love og regler som alle andre. Men ved at have en viden om ADHD, kan ADHD blive en forklaring, som kan være vigtig i forhold til at undgå at lovbrud gentager sig eller en potentiel konflikt udvikler sig til en egentlig konflikt.

Vi tilbyder undervisning i ADHD

  • Ved åbne arrangementer målrettet til professionelle. Det kan være temamøder/-dage eller vores årlige konferencer. Alle åbne arrangementer annoncereres løbende her på hjemmesiden og i vores nyhedsbrev
  • Ved skræddersyet undervisning og/eller supervision ud fra netop jeres behov. Og vi kommer gerne ud til jer. Kontakt kommunikationskonsulent Tanja Kaas Thomsen, tkt@adhd.dk, 53 72 99 05 for en helt uforpligtende snak om hvad vi kan og hvordan.

Materialer

Vigtig viden om ADHD
Pjecen giver politi og ansatte i kriminalforsorgen en større indsigt i baggrunden for indsatte med ADHDs adfærd. Og måske vil du også i dit arbejde få øje på en af de mange voksne med ADHD, som har symptomerne, men som ikke har fået diagnosen.
Læs mere