Socialrådgivere

Som socialrådgiver vil du, uanset hvilken afdeling du er ansat i, møde borgere, der grundet deres ADHD/ADD har særlige behov.

Når du har møder med mennesker med ADHD/ADD er det afgørende for jeres samtaler og fremtidige aftaler, at du er opmærksom på, hvordan du skaber de bedste betingelser for fælles forståelse.

ADHD-foreningen får jævnligt henvendelser fra voksne mennesker med ADHD, som fortæller, at de har svært med kommunikationen med det offentlige. Det skyldes i høj grad deres diagnose, da de er udfordret på bl.a. koncentration, opmærksomhed og hukommelse.

Som socialrådgiver kan du hjælpe til med at skabe fælles forståelse i samarbejdet. Og med simple metoder, vil du opleve, at du kan skabe en langt bedre kommunikation.

Individuel rådgivning

For en række kommuner varetager vi individuel rådgivning og psykoedukationsforløb for voksne med ADHD/ADD. Med forløbet får borgeren en solid forståelse og viden om egen diagnose, men det handler også om at blive bedre til at mestre alt det, der er en del af en hverdag.

Forløbet består af tre sessioner af 90 minutters varighed og koster 9000 kr inkl transport.

  1. ADHD/ADD, kernesymptomer og eksekutive vanskeligheder. Hvordan kommer det til udtryk i din hverdag?
  2. ADHD/ADD i hverdagen, udfordringer og mestringsstrategier. Hvad kan du selv gøre for at få en bedre hverdag?
  3. ADHD/ADD i relationer familieliv og på arbejde/uddannelse. Hvordan påvirker din ADHD/ADD dig i dine relationer og i dit arbejds-/uddannelsesliv. Og hvordan kan du skabe positive men også vedvarende forandringer

Ønsker du at booke eller at vide mere om individuel rådgivning, kontakt kommunikationskonsulent Tanja Kaas Thomsen, tkt@adhd, 53 72 99 05.

Du kan også læse meget mere om vores mestringsforløb, som vi afholder i kommuner og på jobcentre.

Familierådgivning

Vi ved, at familier spiller en afgørende rolle for, hvordan ADHD/ADD udvikler og udmønter sig. Vi ved også, at viden og værktøjer kan gøre en verden til forskel, da forældre bliver rustede og børn støttet og hjulpet. Så det bliver dem og ikke diagnosen, der styrer deres liv.

Hvert år afholder vores erfarne konsulenter en række individuelle familie-/forældrerådgivningsforløb rundt omkring i landet. Du kan læse meget mere her.

Materialer

Håndbog for sagsbehandlere
Håndbog for sagsbehandlere er inddelt i 10 kapitler adskilt af faneblade, så den kan bruges som opslagsbog. Den rummer også viden om, hvordan du spotter en borger med ADHD/ADD, udredning, behandlingsmuligheder.
Læs mere
Håndbog for støttepersoner
Håndbogen gennemgår hvad ADHD er, hvordan det kan komme til udtryk og den giver gode råd og konkrete forslag til hvordan man bedst støtter voksne med ADHD.
Læs mere
ADHD Hos Voksne
Pjecen gennemgår kort hvad ADHD er, hvordan symptomerne kan komme til udtryk, hvilke muligheder der er, og hvad man selv kan gøre.
Læs mere