Viden til lærere og pædagoger

Kompetenceudvikling

For 6500 kr. kan I få tre timers kompetenceudvikling, hvor I får solid viden om og værdifulde værktøjer til at arbejde med børn, der har ADHD/ADD eller lignende vanskeligheder.

For vi ved, at de alt for ofte havner udenfor både faglige og sociale fællesskaber. Og vi ved, at det får fatale konsekvenser for deres fremtidsmuligheder, da vi ser dem repræsenteret i en række af uheldige statistikker. Vi ved, at pædagoger og lærere kan føle sig magtesløse og frustrerede. Og at det er en naturlig reaktion, da man ønsker, at børnene lykkes.

Vi ved heldigvis også, at når bare rammerne er der, så rykker med børn med ADHD/ADD og lignede vanskeligheder. Ofte mere end de selv og andre troede muligt.

I spidsen for kurset står en af vores mere end kompetente undervisere, der hvert år afholder rigtig mange forløb på skoler – og det gør de også gerne hos jer.

Af feedback får vi blandt andet:

”Hvilke tre timer. Vi har fået en utrolig forståelse for de udfordringer som både børn og dem omkring dem har og samtidig enkle, effektive redskaber til en bedre hverdag for os alle. Det var virkelig inspirerende”

Her kan I læse meget mere om indholdet. Ønsker I at booke tre timers kompetenceudvikling, så kontakt kommunikationskonsulent Tanja Kaas Thomsen på 53 72 99 05 eller tkt@adhd.dk.

PUST

PUST står for Personlig Udvikling og Social Træning og er et gruppeforløb for børn i 4.-6. klasse, der har ADHD/ADD eller er på vej mod udredning.

Målet med PUST forløbet er at hjælpe børnene til at forstå sig selv bedre, få flere handlemuligheder, få styrket deres selvværd og deres mod på at gå i skole.

Nye skoler og kommuner, der gerne vil etablere PUST forløbet for børn med ADHD/ADD har mulighed for at købe et PUST-uddannelsesforløb, materiale og sparring hos ADHD-foreningen. Prisen for et PUST uddannelsesforløb er 14.525 kr. Læs mere her>>

Materialer til lærere og pædagoger

25 råd og redskaber
En guide til hvordan du som lærer eller pædagog kan inkludere børn med ADHD eller lignende vanskeligheder i klassen.
Læs mere
Inspirationskatalog: plads til forskellighed
Her finder du viden og metoder til at skabe sociale og inkluderende fællesskaber i klasser med elever med ADHD, autismespektrumforstyrrelser (ASF) eller lignende vanskeligheder.
Læs mere
Metodekatalog: ADHD inkluderende klubber
Metodekataloget giver værktøjer til inklusion af unge med ADHD/ADD i fritids- og ungdomsklub samt i ungdomsskole eller efterskole.
Læs mere

Arbejd med ADHD/ADD i din klasse

ADHD-foreningen har udarbejdet læringsmaterialer til klasser, som sætter fokus på at være anderledes og have udfordringer. Der er både materiale til indskolingen, mellemtrinnet og udskolingen.

Til de mindste klasser handler det som udgangspunkt om, at alle kan bidrage med noget og at alle skal være en del af fællesskabet.

Til de større elever er der både materiale om ADHD og lign. vanskeligheder, men det handler også om at kende sine egne grænser, både i forhold til venner, kærester og på nettet.

Du kan finde materialet til klasserne her