Større viden om ADHD hos støttepersoner

Udvikle en ADHD-uddannelse målrettet kommunale støttepersoner, der arbejder hos voksne med ADHD

Formål

Det overordnede formål med ADHD-uddannelsen for støttepersoner er, at voksne med ADHD får en kvalificeret støtte, så de får bedre mulighed for at mestre deres dagligliv og deltage i samfundslivet på lige fod med andre.

Tidsperiode
januar 2010 til december 2012

Målgruppe
voksne med ADHD, der får støtte efter § 85 i Lov om Social Service.

Samarbejdspartnere
Uddannelsen er udviklet og gennemført i samarbejde med University College Lillebælt.

Økonomisk støtte
Projektet er gennemført med støtte fra Socialministeriet

Projektleder
Lene Buchvardt

Kontakt
info@adhd.dk