PUST – Personlig Udvikling & Social Træning

Mestringsgrupper for børn med ADHD i skolealderen

Formål

Projektet består i en direkte, tidlig og forebyggende indsats over for børn med ADHD. Formålet med projektet er, at børnenes adfærd og trivsel påvirkes positivt af at deltage i et mestringsgruppeforløb for børn med ADHD.

Tidsperiode
2014-2018

Målgruppe
Børn med ADHD i skolealderen

Samarbejdspartnere
Projektet blev udført i samarbejde med FriSe og Selvhjælp i Fredericia-Middelfart, Herning, Helsingør og Hørsholm

Økonomisk støtte
Projektet er finansieret af midler fra SATS puljen

Projektleder
Anna Furbo Rewitz

Kontakt
info@adhd.dk