(I) en klasse for sig

En helt ny model for en 2 årig HF-klasse udvikles i samarbejde med Frederikssund Gymnasium.

Formål

Formålet med “(i)en klasse for sig” er at udvikle, afprøve og udbrede en ny uddannelsesmodel, der skal få flere unge med ADHD, ASF og lignende vanskeligheder til at lykkes med en ungdomsuddannelse.

Tidsperiode
Oktober 2021 – September 2026

Samarbejdspartnere

Frederikssund Gymnasium

Økonomisk støtte
Projektet er finansieret af Den A.P Møllerske Støttefond

Projektleder
Tina Vaarning

Kontakt
tva@adhd.dk