“Go’ Stil” Karate for børn og unge med ADHD/ADD

Forebyggelse af inaktivitet, social isolation og udsathed hos børn og unge med ADHD eller lignende vanskeligheder

Formål

Formålet med projektet er at forebygge inaktivitet, social isolation og udsathed hos børn og unge med ADHD/ADD eller lignende vanskeligheder gennem en styrkelse af indsatsen over for målgruppen i karateklubber. Målet er, at de skal kunne lære at være fysisk aktive og deltage i det sociale fællesskab på lige fod med de andre børn og unge 

Tidsperiode
Maj 2020- Marts 2021

Samarbejdspartnere
Projektet udføres i samarbejde med Dansk Karate Forbund (DKarF).

Økonomisk støtte
Projektet er finansieret af Sundhedsstyrelsen

Projektleder
Pernille Sanberg Ljungdalh

Kontakt
Psl@adhd.dk