Netværket i spil

Et rådslagningsprojekt for unge med ADHD

Formål

Målet med projektet er at forebygge og afhjælpe nogle af de vanskeligheder (praktiske, psykiske eller sociale), som unge og unge voksne med ADHD har.

Med fokus på at inddrage netværkets resurser og give den unge med ADHD aktiv medbestemmelse, udvikles en metode, som klæder netværket på til at tage hånd om den unges vanskeligheder.

Tidsperiode
Oktober 2012 til og med december 2016

Samarbejdspartnere
Projektet udføres i fagligt samarbejde med Fonden Vita.

Økonomisk støtte
Projektet er finansieret af midler fra Det Obelske Familiefond

Projektleder
Tine Hedegaard

Kontakt
info@adhd.dk