Et skridt videre med ADHD og angst – nye forløb

Mestrings- og selvhjælpsgrupper for voksne med ADHD/ADD og angst

Formål

Projektets formål er at mobilisere egne ressourcer hos voksne md ADHD og angst, så de via selvhjælp og strategier styrker deres mestring af hverdagen og evne til at indgå i sociale fællesskaber.

Tidsperiode
September 2020 – Maj 2021

Målgruppe
Voksne med ADHD og angst

Økonomisk støtte
Projektet er finansieret af PUF puljen

Projektkoordinator
Ditte Helene Rasmussen

Kontakt
info@adhd.dk