Ind i fællesskabet

Peer to peer mentorforløb for unge med ADHD/ADD

Formålet

Projektets formål er at afhjælpe ensomhed og isolation og at forebygge angst og depression hos unge med ADHD/ADD.

Tidsperiode
December 2020 – November 2022

Økonomisk støtte
Udlodningspuljen til særlige sociale formål

Projektleder
Ditte Helene Rasmussen

Kontakt
info@adhd.dk