Rådgivning

I ADHD-foreningen tilbyder vi rådgivning hos flere af vores medarbejdere. Her kan man ringe for at få en uforpligtende samtale, hvis man søger svar på særlige spørgsmål eller råd og vejledning i en given situation.

Rådgivning tilbydes ved at kontakte receptionen, vores rådgiver eller konsulenter, som vejleder og rådgiver i de emner, som end rører sig hos personen, der henvender sig. Derudover er det også muligt at få rådgivning af ADHD-foreningens socialrådgiver, som vejleder i rettigheder for personen, som har ADHD inde på livet.

I 2023 havde vi 2951 rådgivninger på telefon. En stor del af dem, som vi snakker med i telefonen, har ADHD inde på livet på den ene eller den anden måde. Hvad enten man selv er diagnosticeret, venter på eller er i tvivl om en udredning. Vi rådgiver ligeledes forældre og pårørende til mennesker med ADHD.

Vi fører statistik over rådgivningen, så vi kan målrette vores arbejde mod de personer og/eller emner, som rører sig blandt de mennesker vi er i kontakt med.