Politiske arbejde

ADHD-foreningen søger hele tiden at påvirke den politiske dagsorden og debatten om ADHD i medierne

Vi er en væsentlig med- og modspiller i det politiske billede omkring ADHD-området. Det gælder, når vores direktør sidder i møde med en minister såvel, som når en lokalafdeling sætter spørgsmålstegn ved en kommunal afgørelse.

Vi skriver, ringer og mødes med politikere på alle niveauer og om mange temaer:

  • Lokale politikere i kommunerne: sagsbehandling, sociale ydelser, fritidstilbud, området for skoler og daginstitutioner, arbejdsmarkedstiltag mv.
  • Regionale politikere: vores offentlige sundhedstilbud mv.
  • Nationale politikere: de overordnede rammer og mål for, hvordan vi som samfund løfter opgaven med at inkludere og støtte mennesker med ADHD inde på livet

Som medlem af Danske Handicaporganisationer har vi også en stemme i forhold til hele handicapområdet og til de mange temaer, som går på tværs af andre fysiske og psykiske udfordringer, som findes i større eller mindre grad i befolkningen.

ADHD-foreningen er desuden repræsenteret i en række forskellige fora som Det Sociale Netværk og Det Centrale Handicapråd. Derudover sidder vi i en del følgegrupper på nye tiltag i både offentligt og privat regi og er aktiv høringspart på rapporter, politiske forslag m.m.

ADHD-foreningens mediearbejde

I takt med at flere har fået diagnosen, har ADHD også fået stor offentlig bevågenhed. Og det er ikke altid fra en positiv vinkel.

Vores arbejde påvirkes i høj grad af mediernes ofte meget kritiske og unuancerede dækning af både ADHD og af dem, som har ADHD. Men det påvirker naturligvis i særlig grad dem, som har ADHD inde på livet, hvad enten de selv har det eller de er pårørende. Negativ omtale og tvivl om, hvorvidt ADHD giver reelle problemer, virker stigmatiserende og ekskluderende. Det gør med andre ord ADHD endnu sværere for den enkelte og de pårørende.

Derfor er en vigtig del af vores arbejde at holde fast i nuancerne. Og vi benytter enhver lejlighed til at sprede korrekt og saglig viden om ADHD og de vanskeligheder, ADHD fører med sig.