Projekt VoksenADHD

Udvikle og afprøve tiltag, der kan forbedre livsvilkårene for voksne med ADHD

Formål

Projekt Voksen ADHD var et 3-årigt landsdækkende projekt, hvor formålet har været at udvikle tiltag, som kan kompensere for de vanskeligheder, der er en konsekvens af at have ADHD.

Tidsperiode
2007 – 2010.

Målgruppe
Målgruppen er voksne med ADHD

Økonomisk støtte
Projektet er finansieret af Socialministeriet.

Projektleder
Lene Buchvardt

Kontakt
info@adhd.dk