Unge med ADHD – fastholdelse i job

Udvikle og afprøve et nyt koncept, som kan være med til at sikre, at unge med ADHD kan fastholde deres job

Formål

Formålet med projektet har været at udvikle og afprøve et nyt koncept, som kan være med til at sikre, at unge med ADHD kan fastholde deres job.

Baggrunden har været, at mange af disse unge har svært ved at fastholde job uden en eller anden form for hensyntagen til deres funktionsnedsættelse. Fastholdelse dækker over minimum 12 ugers beskæftigelse samme sted.

Tidsperiode
2009 til 2011

Målgruppe
unge fra 18-30 år med ADHD, som er på kontanthjælp.

Samarbejdspartnere
Socialt Udviklingscenter SUS

Odense Kommune

Slagelse Kommune

Økonomisk støtte
Projektet er gennemført med midler fra Beskæftigelsesministeriets pulje ”Projektstøtte til beskæftigelsesindsats over for personer med handicap”.

Projektleder
Lene Buchvardt

Kontakt
info@adhd.dk