ADHD – inkluderende klubber

Udvikling af et metodekatalog, som styrker den pædagogiske indsats i fritids- og ungdomsklubber

Formål

Det overordnede formål med projektet  ADHD – inkluderende klubber har været, at forebygge social udsathed og isolation hos børn og unge med ADHD og ADHD – lignende problematikker gennem en styrkelse af den pædagogiske indsats i landets fritids- og ungdomsklubber.

Tidsperiode
juni 2012- juli 2014

Målgruppe
Målgruppen er børn og unge med ADHD og ADHD – lignende vanskeligheder, der går i fritids- og ungdomsklub

Samarbejdspartnere
Ungdomsringen

Økonomisk støtte
Social – og Integrationsministeriet

Projektleder
Louise Hübertz Poulsen

Kontakt
info@adhd.dk