ADHD med muligheder

Peer to peer mentorforløb for unge med ADHD/ADD

Formål

Formålet er at bringe unge med ADHD tættere på uddannelse og arbejdsmarkedet, ved at give dem større forståelse for egne ressourcer, større tro på sig selv og flere handlemuligheder.

Tidsperiode
November 2022 – April 2024

Økonomisk støtte
Projektet er finansieret af Det Obelske Familiefond

Projektleder
Nina Bagger Povlsen

Kontakt
nbp@adhd.dk