PUST-grupper for børn med ADHD

Formål

Styrke børns selvværd, selvforståelse og sociale kompetencer, så de bedre kan indgå i positive sociale fællesskaber og får flere handlemuligheder.

Tidsperiode
Aug. 2021 – Jun. 2022

Økonomisk støtte
TrygFondens Regionalpulje

Projektleder
Tina Vaarning

Kontakt
tva@adhd.dk