En ny forståelse

Mestringsforløb for nydiagnosticerede voksne med ADHD/ADD.

Formålet

Formålet med “En ny forståelse” er, at nydiagnosticerede med ADHD får viden, værktøjer og bedre mulighed for indflydelse på deres behandling og indsats, så de opnår en større grad af (re)habilitering.

Tidsperiode
August 2019 – august 2022

Økonomisk støtte
Projektet er finansieret af satspuljen under sundhedsministeriet

Projektleder
Tine Krista Hedegaard

Kontakt
th@adhd.dk/53729904