INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING I ADHD-LOKALFORENING ØSTSJÆLLAND

Information

06. februar 2024 kl. 17:30 - 20:30

alle

Roskilde Frivilligcentre
Jernbanegade 21 a
4000 Roskilde

100.0 kr.

0.0 kr.

Tirsdag den 6 februar 2023 kl. 17.30

Frivillighedscenter Jernbanegade 21A 4000 Roskilde

Dagsorden:

1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere.

2. Beretning om det forløbne forenings år af Bestyrelsen til godkendelse.

 1. Det reviderede regnskab for 2023 fremlægges til godkendelse.4. Budget for 2024 fremlægges til drøftelse.5. Bestyrelsens forventninger til 2024 fremlægges til drøftelse.

  6. Behandling af indkomne forslag, skal modtages på mail                        oestsjaelland@adhd.dk senest den 23. Januar 2023.

  7. Valg at bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
  Bestyrelsesmedlem Jannie Nyholm ønsker genvalg.
  Bestyrelsesmedlem Greta Autrup ønsker genvalg

8.Valg af suppleanter (2 personer for 1 år).
1. suppleant Christina Conrad Pedersen ønsker genvalg.
2. suppleant Morten Andresen ønsker genvalg.

 1. Valg af revisor og revisor suppleant.
  Revisor Britta Andresen ønsker genvalg. Revisor suppleant Susanne Madsen ønsker genvalg.
 2. Eventuelt.

17.30-18.30 Generalforsamling

18.30-19.30 spisning

19.30- 21.00 foredrag med Line boie Lauritsson, foredraget handler om mestring strategier for koncentration , hukommelse og impulsstyrelse.

Da bestyrelsesmedlemmerne ikke altid kan være lige aktive, da vi alle har ADHD inde på livet enten i familien eller ved selv at have det, derfor har vi brug for en større bestyrelse, så opgaverne kan fordeles bedre.

Så derfor hold dig ikke tilbage, hvis du har lyst til at være med til at byde på, hvilken vej, som du ser vores forening sigte mod. Vi tager hensyn til hinanden og der er også store fordele ved at være bestyrelsesmedlem.

Praktiske oplysninger:

Husk at betale kontingent for 2024, hvis du vil have stemmeret på generalforsamlingen. Hele familien kan deltage og har taleret, men det er kun medlemmer der har stemmeret. Børn er velkomne, men medbring selv legetøj, spil m.m.

Efter generalforsamlingen er foreningen vært ved en let anretning, derfor er tilmelding nødvendig, hvis du/i vil have noget at spise.

Husk: ved tilmelding at angive, hvor mange personer der deltager.

Tilmelding skal ske senest  Torsdag 1/2 2024  på mail: oestsjaelland@adhd.dk eller send SMS på tlf.: 21810177