ADD set udefra, indefra og rundt omkring

Information

30. november 2024 kl. 09:00 - 16:30

Kurset er for alle (16 år +) med interesse i egen eller familiens ADD

Bastionen Nyborg
Nørrevoldsgade 63
5800 Nyborg

Download

1690.00 kr.

1690.00 kr.

ADD er en betegnelse for en bestemt type ADHD. Betegnelsen ADD anvendes om den form for ADHD, hvor hyperaktiviteten er fraværende eller ikke så synlig – med andre ord ”den stille ADHD”.

Mennesker med ADD betegnes ofte som hypoaktive, som er det modsatte af hyperaktive. Du kan derfor opleve det som svært at komme i gang med opgaver og/eller tage initiativ til aktiviteter og gøremål. Mange oplever også at være særligt følsomme over for sanseindtryk og oplever at blive hurtigere ”overloaded” end andre mennesker.

Har du brug for at få mere viden om ADD, og hvordan du takler dine opgaver i hverdagen, så er dette kursus for dig. Vi sætter spot på ADD, og ser på hvad vi ved om ADD og om forskelle og ligheder mellem ADHD og ADD. Vi ser på, hvordan det er at leve med ADD – på godt og ondt. Sidst – men bestemt ikke mindst – ser vi nærmere på, hvordan du kan hjælpe sig selv og andre med de udfordringer, ADD giver i hverdagen.

Hvad får jeg ud af kurset?

  • Viden om og indsigt i ADD og forskelle og ligheder mellem ADD og ADHD
  • Indsigt i, hvordan det er at leve med ADD – på godt og ondt
  • Redskaber der kan hjælpe, så du kan få succes med at mestre livet med ADD
  • Mulighed for sparring med andre i samme situation

Hvad får jeg med hjem?

  • Kopi af oplæg
  • Guide til livet med ADHD/ADD
  • ADHD-foreningens pjece ”ADD – den stille ADHD”.

Undervisere

Trish Nymark
sygeplejerske, NLP psykoterapeut, coach og ADHD-konsulent. Trish har arbejdet med familier med ADD/ADHD i flere år, først som distriktssygeplejerske på børnepsykiatrisk afdelingen i Herning og nu i egen praksis som ADHD-konsulent. Hun har en stor viden om de psykologiske aspekter af diagnosen, pædagogiske redskaber, kost, motion og søvn.
Sune Demant
tandlæge, phd-stipendiat og ambassadør for ADHD-foreningen – og så har han ADD. Sune blev landskendt i efteråret 2016, da han vandt ’Den store bagedyst’ på DR.

Vær OBS på

Det kan være en mulighed at søge din kommune om støtte til deltagelse på forløbet. Du kan se vejledning til dette her: http://adhd.dk/livet-med-adhd/soeg-stoette-til-kursus-eller-workshop/

Tilmelding er bindende. Hvis der meldes afbud senere end 1 måned før kursusstart, skal kursusafgiften betales. Afbud til kurserne skal ske skriftligt og bekræftes af ADHD-foreningen for at være gyldigt.