Parforhold og ADHD/ADD – psykoedukation for par

Information

09. oktober 2024 kl. 10:00 - 12:00

par, hvor den ene eller begge partnere har ADHD/ADD

Online via Microsoft Teams

Download

2375 kr.

2375 kr.

Formål

At give par introduktion til diagnosen ADHD/ADD (psykoedukation), indsigt i, hvordan diagnosen utilsigtet kan påvirke balancen i parforholdet og inspiration til bedre kommunikation og balance i parforholdet.

Hvad får I ud af at deltage?

ADHD er en indgribende diagnose, som kan mærkes i alle livets forhold. Ofte sætter ADHD/ADD også sine spor i parforholdet og familielivet, hvor ADHD/ADD kan være en stor, men ukendt faktor. For voksne med ADHD/ADD og deres partnere er det derfor vigtigt at blive klogere på, hvad ADHD er, og hvordan det påvirker parforholdet på godt og ondt. På den måde kan I forebygge konflikter, og I får mulighed for at arbejde målrettet med at skabe en bedre balance og kommunikation.

På dette online kursus får I begge introduktion til diagnosen ADHD/ADD, kernesymptomer og de vanskeligheder, som ofte ses i tillæg til ADHD/ADD. Viden om ADHD/ADD kan i sig selv gøre en kæmpe forskel i et parforhold, hvor nogle udfordringer skyldes misforståelser og mistolkning af den adfærd, som rent faktisk skyldes ADHD/ADD.

På kurset sætter vi også luppen på nogle af de mønstre og ubalancer, som kan kendetegne parforholdet, når man ikke har tilstrækkelig viden om diagnosen og kan tolke adfærden korrekt. Mønstrene involverer begge parter og begge parter er også ansvarlige for at spotte dem og arbejde på en bedre balance. Til sidst stiller vi skarpt på jeres parforhold og hvad I kan være opmærksomme på, hvis I har opdaget en ubalance eller et uhensigtsmæssigt mønster.

Kurset er et psykoeduktions-kursus og ikke parterapi, så hovedfokus vil være viden, indsigt og hvordan I får større forståelse for hinandens adfærd.

Prisen inkluderer 1,5 times individuel psykoedukation med dig, din partner og vores underviser Tine. Her kan I stille alle de spørgsmål, der måtte opstå på kurset, komme i dybden med de problematikker, der forekommer i lige netop jeres forhold og få råd og redskaber til, hvordan I kan arbejde med at tackle dem efterfølgende. Den individuelle psykoedukation bookes direkte med Tine, og skal være booket inden d. 1. november 2024 og afholdt inden udgangen af 2024.

Hvad får I med hjem?

  • I får tilsendt link til 3 af ADHD-foreningens udgivelser i PDF: ”ADHD hos voksne” og ”ADD – den stille ADHD” og ”ADHD-foreningens guide til livet med ADHD”
  • I får tilsendt kopi af PowerPoint oplægget

Underviser

Tine Krista Hedegaard
programleder på voksenområdet i ADHD-foreningen. Tine har været ansat i ADHD-foreningen siden 2007 og har stor erfaring som underviser, projektleder, metodeudvikler og rådgiver på voksenområdet. I ADHD-foreningen er Tine projektleder på foreningens udviklingsprojekter på voksenområdet, hun underviser på og tilrettelægger gruppeforløb for voksne med ADHD, laver telefonrådgivning og vejledningsforløb, skriver til foreningens medlemsblad og til mestringsbanken på adhd.dk. Tine er uddannet Cand.mag. og Master i socialt entreprenørskab. Hun er certificeret R&R2-ADHD Trainer (Kognitivt Adfærdstræningsforløb) og har en grunduddannelse i kognitiv terapi og metode.

Kursusprisen inkluderer 1,5 times individuel psykoedukation med dig, din partner og underviseren Tine. Den individuelle samtale skal være booket inden d. 1/11 2024 og afholdt inden udgangen af 2024.
Individuel psykoedukation bookes direkte med kursusunderviseren, Tine, på th@adhd.dk