Manu Sareen om ADHD & GENERALFORSAMLING

Kom og mød ADHD foreningens formand Manu Sareen, som vil komme og sige nogle indledende ord.

Har du lyst til at være frivillig eller bare til at høre om, hvad vi går og laver, eller at finde ud af, hvordan du, som medlem kan influere vores arbejde, er generalforsamlingen et godt sted at starte.

Alle kan deltage på generalforsamlingen, men kun medlemmer af ADHD-foreningen har stemmeret.

Der vil være lidt forplejning i løbet af dagen.

Det er gratis at deltage på generalforsamlingen, men tilmel dig her, så vi ved hvor meget forplejning vi skal have.

Information

25. februar 2023 kl. 10:00 - 14:00

Unge og Voksne

Dianalund Borgerhus
Sømosevej 44
4293 Dianalund

 

 

Før årets generalforsamling har vi inviteret Manu Sareen,
som vil fortælle lidt om sig selv
og det at være/blive formand for ADHD foreningen

 

 

Program:

10.00 velkomst og Manu Sareen

11.30 frokost – Vi vil være vært ved en let forplejning.

12.15 Generalforsamling

14.00 tak for i dag. (bestyrelsen holder et kort konstituerende møde)

Tilmelding: https://adhd-vestsj.nemtilmeld.dk/

Kun medlemmer, der har betalt kontingent, har stemmeret på generalforsamlingen, jf. vedtægternes § 5, stk. 6. men alle er velkomne

Dagsorden ifølge vedtægterne:

 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere.
 2. Bestyrelsens beretning.
 3. Det reviderede regnskab for 2022 fremlægges til godkendelse.
 4. Budget for det indeværende kalenderår til drøftelse.
 5. Behandling af indkomne forslag.
  Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes på mail til formand@adhd-vestsj.dk, så de er lokalafdelingen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen, jf. vedtægternes § 5, stk. 8.
 6. Valg til bestyrelsen:
  1. Valg af formand for et 1-årig periode
  2. Valg af bestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode.
  3. Valg af suppleanter for en 1-årig periode.
 7. Valg af revisor og revisorsuppleant for en 1-årig periode.
 8. Eventuelt.

Venlig hilsen Bestyrelsen
ADHD-foreningen Vestsjælland

https://goo.gl/maps/cLMJmxVhgLsU3Eew8