ADHD Sydjylland Generalforsamling 2024

Kære medlem kom og lær os at kende og hør om arbejdet i lokalafdelingen, du kan sagtens være med til at gøre en forskel, selvom du ikke ønsker bestyrelsesarbejde, vi har frivillige, som f.eks. er med i en af vores caféer, som vi har i Kolding, Esbjerg, Vejen, Aabenraa, Billund/Grindsted

Du er meget velkommen, hvis du vil se hvad der foregår på generalforsamlingen uden at forpligte dig til noget.

Vi vil gerne møde dig😊

Det er vigtigt vi sammen spreder budskabet om at blive forstået😊.

Dagsordenen for generalforsamlingen:

  1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere.
  2. Formanden og bestyrelsens beretning for 2023.

Pt. er formanden Ole Futtrup sygemeldt, Birthe Mikkelsen er fungerende formand indtil Ole er tilbage igen.

  1. Det reviderede regnskab for 2023 fremlægges til godkendelse.
  2. Budget for 2024 fremlægges og drøftes.
  3. Behandling af indkomne forslag.
  4. Valg til bestyrelsen. På valg er Kirstine, Mark og Birthe, som alle ønsker genvalg.

Bestyrelsen kan max. bestå af 9 personer, så der er plads til 3 medlemmer mere. Vi har allerede Camilla, som har meldt sig. Har du tanker om du kunne tænke dig at være med i bestyrelsen, så skriv              gerne mail til sydjylland@adhd.dk så vil vi ringe dig op for en snak om det.

  1. Valg af 2 suppleanter for 1 år, vi har Pernille, som nu er suppleant og genopstiller.
  2. Valg af revisor og revisor suppleant.
  3. Eventuelt.

Indkomne forslag skal sendes til sydjylland@adhd.dk senest 4. februar klokken 12.

Vi får besøg af Gregers Gatzwiller, som er frivilligkonsulent og projektleder i ADHD-foreningen, som vi forslår som dirigent.

Gregers vil inden generalforsamlingen snakke lidt om:

Hvem er ADHD foreningen og hvad arbejder vi for.

Kom godt fra start i bestyrelsen.

Vi starter med en kort præsentationsrunde af de tilstedeværende 😊

Da vi har servering af mad mv. så husk at TILMELDE dig gerne på mailen sydjylland@adhd.dk

inden 16. februar 2024.

Håber vi ses😊

Information

18. februar 2024 kl. 11:00 - 14:00

Medlemmer

Hovborg Kro
Holmeåvej 2, 6682 Hovborg