ADHD for forældre og plejeforældre

Kom og få grundlæggende viden om ADHD – hvordan ser det ud hos børn og unge samt nogle tips til hvordan i bedre kan forstå dem.
Det kan være noget af en udfordring, at være forældre eller plejeforældre til børn eller unge med ADHD. De kan til tider aktivere de værste og de mest upædagogiske sider i os.
Hvis vi ikke helt kan forstå dem og deres Adfærd, kan det give unødvendige udfordringer og konflikter.
Her vil Trish Nymark, med afsæt i hendes personlige forstående tilgang, som hun har tilegnet sig i sit virke som psykoterapeut og som sygeplejerske i psykiatrien, med sin viden og erfaring, hjælpe jer med at blive klogere på ADHD og guide jer i, hvordan i kan arbejde med udfordringerne på en mere hensigtsmæssigt måde.
Tilmelding sker ved at sende en mail til Bornholm@ADHD.dk

Information

23. maj 2023 kl. 19:00 - 21:00

Forældre, plejeforældre, bedsteforældre

Heldagsskolen
Almindingensvej 23, 3751 Østermarie