ADHD Sønderborg Generalforsamling 2023

Information

22. februar 2023 kl. 19:30 - 21:00

Medlemmer

Frivillighedens Hus
Perlegade 50
6400 Sønderborg

Dagsorden:

Dagsordenen for generalforsamlingen:

 

 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere.
 2. Formanden og bestyrelsens beretning for 2022.
 3. Det reviderede regnskab for 2022 fremlægges til godkendelse.
 4. Budget for 2023 fremlægges og drøftes.
 5. Behandling af indkomne forslag.
 6. Formand Martin Schütt er på valg og modtager gerne genvalg, andre kan også opstille til valg.
  1. Formandsvalget er for 2 år. Derudover er Ulla og Linda på valg, begge ønsker genvalg. 
   Bestyrelsen kan max. bestå af 9 personer.
 7. Valg af 2 suppleanter for 1 år.
 8. Valg af revisor og revisor suppleant.
  Eventuelt.

Indkomne forslag skal sendes til soenderborg@adhd.dk senest 8. februar.

Vi serverer kaffe og kage, så tilmelding foretrækkes. 

Vi får besøg af Trish Nymark, der er næstformand i ADHD-foreningen, som vi forslår som dirigent.