Mestringsforløb for voksne med ADHD/ADD

Information

Modul 1:
29. april 2024 kl. 09:00 - 12:00
Modul 8:
24. juni 2024 kl. 09:00 - 12:00

Voksne, som er diagnosticeret med ADHD/ADD

ADHD-foreningen
Pakhusgården 50
5000 Odense C

Der er desværre ikke flere pladser på dette kursus, men du kan blive skrevet på venteliste.

3475.00 kr.

3475.00 kr.

Målgruppe
Voksne, som er diagnosticeret med ADHD/ADD og savner viden om ADHD/ADD, inspiration til mestring og gerne vil møde andre med diagnosen

Baggrund
Hvis man skal leve godt med ADHD/ADD, vil der ofte være brug for viden, selvindsigt, accept og inspiration til hvilke strategier, som kan hjælpe til mestring. Derfor arbejder vi på dette kursus med udgangspunkt i mestringspyramiden.

Mestringskurset er et gruppeforløb med 10 deltagere, som mødes 8 gange i alt. Hver mødegang varer 3 timer og består af undervisning i dagens emne, forslag til mestringsstrategier og erfaringsudveksling blandt deltagerne.

Vi indleder forløbet med en grundlæggende introduktion til ADHD/ADD og hvad det vil sige at arbejde med mestring. Herefter dykker vi gang for gang ned i et emne, som vi af erfaring ved, kan fylde for voksne med ADHD/ADD. Vi kommer således omkring tidsstyring, struktur, igangsætning, vedholdenhed, energiforvaltning, livsstil, behandling og relationer. På sidste mødegang arbejder vi med jeres situation lige nu. Hvad har I lært om jer selv og jeres ADHD/ADD? Hvor skal I fremover lægge jeres energi i forhold til mestring?

Mødegange og temaer

29. april: Hvad er ADHD og ADD
6. maj: Tidsstyring og struktur på hverdagen
13. maj: Tidsstyring og struktur på hverdagen – fortsat
20. maj: helligdag – kurset afholdes ikke
27. maj: Igangsætning og vedholdenhed
3. juni: Energiforvaltning og egenomsorg
10. juni: Livsstil og behandling
17. juni: Relationer – Familie, venner og parforhold
24. juni: Workshop – Hvad nu med mig og min ADHD/ADD?

Formål
Mestring af livet med ADHD eller ADD kræver først og fremmest viden om diagnosen. Dernæst kan du begynde at arbejde med de vanskeligheder, du oplever i hverdagen, så det er dig, og ikke din diagnose, der styrer dit liv.

I dette gruppeforløb får du lagt et solidt fundament for personlig mestring, du får råd og redskaber til livet med ADHD/ADD og du møder ligesindede, du kan spejle dig i.

Hvad får jeg ud af kurset?

  • Grundlæggende viden om ADHD/ADD og de bagvedliggende årsager
  • Indsigt i, hvordan ADHD/ADD påvirker din hverdag
  • Redskaber og strategier til at mestre livet med ADHD/ADD
  • Mulighed for at møde andre med ADHD/ADD

Underviser

Tine Krista Hedegaasr
er programleder på voksenområdet i ADHD-foreningen. Tine har været ansat i ADHD-foreningen siden 2007 og har stor erfaring som underviser, projektleder, metodeudvikler og rådgiver. I ADHD-foreningen er Tine projektleder på foreningens udviklingsprojekter på voksenområdet, hun underviser på og tilrettelægger gruppeforløb for voksne med ADHD/ADD, laver telefonrådgivning og vejledningsforløb, skriver til foreningens medlemsblad og til mestringsbanken på adhd.dk. Hun er uddannet Cand.mag. og Master i socialt entreprenørskab. Hun er certificeret R&R2-ADHD Trainer (Kognitivt Adfærdstræningsforløb) og i gang med en grunduddannelse i kognitiv terapi og metode.

Vær OBS på

Det kan være en mulighed at søge din kommune om støtte til deltagelse på forløbet.

Du kan se vejledning til dette her : http://adhd.dk/livet-med-adhd/soeg-stoette-til-kursus-eller-workshop/

Tilmelding er bindende. Hvis der meldes afbud senere end 1 måned før kursusstart, skal kursusafgiften betales.
Afbud til kurserne skal ske skriftligt og bekræftes af ADHD-foreningen for at være gyldigt.