Forældre til teenagere med ADHD/ADD

Information

Modul 1:
13. februar 2024 kl. 15:00 - 17:30
Modul 2:
27. februar 2024 kl. 15:00 - 17:30
Modul 3:
12. marts 2024 kl. 15:00 - 17:30

Forældre til teenagere med ADHD/ADD.

Online via Teams

Download

1575 kr.

Målgruppe

Kurset er for forældre til teenagere med ADHD/ADD.

Baggrund

Det kan være en udfordring at have en teenager i hjemmet, og at have en teenager med ADHD/ADD gør ikke tingene nemmere. I teenageperioden sker der rigtig meget hos den unge: kroppen ændrer sig, hjernen ændrer sig og interesserne ændrer sig – alt imens den unge forsøger at skabe sig en identitet i verden. Teenagere med ADHD er generelt mere umodne end deres jævnaldrende kammerater, og dette kan medføre en række problematikker idet den unge udsættes for krav og forventninger, som han eller hun ikke er moden nok til at opfylde. Derfor er det vigtigt, at du forstår din teenagers livssituation og støtter på bedst mulig vis i denne livsomvæltende periode.

Modul 1 d. 13. februar kl. 15.00-17:30 – Teenager, hjernen og risikoadfærd

Emnet for første modul om teenagere med ADHD/ADD vil tage udgangspunkt i kernesymptomerne tilknyttet diagnosen; Opmærksomhedsforstyrrelse, forstyrrelse i aktivitet og impulsivitet. Der vil blive introduceret viden om hjernen hos teenagere med ADHD/ADD, således at man som forældre bedre kan forstå den adfærd, man ser hos sin teenager. Vi kommer også omkring seksualitet og risikoadfærd hos teenagere, og hvad der gør sig særligt gældende for teenagere med ADHD/ADD.

Modul 2 d. 27. februar kl. 15.00-17:30 – En sårbar hjerne og familiekonflikter

På andet modul bygger vi videre på den viden vi har fået på modul 1 og kigger på hvordan en hjerne med ADHD/ADD kan være særligt påvirkelig overfor overload og stress. Vi vil dykke ned i typiske overbevisninger, som teenagere med ADHD/ADD kan have om sig selv, og hvordan man som forældre, kan tale med sit barn om det. Konflikter er ligeledes noget mange forældre oplever med deres teenagere med ADHD/ADD, og vi vil tale om udfordringer med konflikt i familielivet og få gode råd til, hvordan man kan navigere i konflikter.

Modul 3. d. 12. marts kl. 15.00-17:30 – Uddannelse og mestringsstrategier

På tredje modul vil vi fokusere på hvordan man bedst muligt støtter sin teenager i uddannelseslivet. Som teenager med ADHD/ADD kan det være svært at følge med fagligt på en uddannelse, men man kan også være udfordret i gruppearbejde og på det sociale liv på en uddannelse. Vi vil tale om hvordan I som forældre kan støtte teenageren under uddannelse og hjælpe med mestringsstrategier – også i forhold til hverdagslivet.

Hvad får vi med hjem?

  • Du får tilsendt oplægget på mail
  • Du får tilsendt link til tre af ADHD-foreningens udgivelser i PDF-format
  • Styr dit eget skib: en guide til børn og unge fyldt med idéer til det gode, det svære og det sjove.
  • Ung med ADHD: to historier om unge med ADHD
  • 25 strategier: en mestringsguide til hverdagen med ADHD/ADD

Søg støtte

Det kan være en mulighed at søge din kommune om støtte til deltagelse på forløbet. Du kan se vejledning til dette her: https://adhd.dk/livet-med-adhd/soeg-stoette-til-kursus-eller-workshop/

Underviser

Sofie Astrid Bøjden Olsson
Projektleder i ADHD-foreningen. Derudover underviser hun på skoler, efterskoler og uddannelsesinstitutioner samt udøver rådgivning og afholder kurser. Sofie er Cand.scient i Idræt og Sundhed og har pædagogisk erfaring i arbejdet med børn og unge på specialområdet.

OBS!

Tilmelding er bindende. Hvis der meldes afbud senere end 1 måned før kursusstart, skal kursusafgiften betales.
Afbud til kurserne skal ske skriftligt og bekræftes af ADHD-foreningen for at være gyldigt.