ADHD og uddannelse – gratis konference for SPS givere og deres ledere

Information

02. december 2022 kl. 10:00 - 15:00

Professionelle

Hotel Comwell Kolding
Skovbrynet 1
6000 Kolding

Download

0.00 kr.

Målgrupper: SPS givere og ledere på ungdomsuddannelser

Sekundær målgruppe: SPS givere på videregående uddannelser og andre medarbejdere, som yder støtte under uddannelse til unge med ADHD/ADD.

Den 2. december 2022 holder projekt UNG+ADHD sin afsluttende formidlingskonference om unge med ADHD+ og uddannelse. På konference bliver der mulighed for at blive klogere på hvorfor og hvordan unge med udviklingsforstyrrelser er udfordret i uddannelse og hvordan man som SPS giver kan hjælpe dem.

Deltagerne vil desuden blive præsenteret for projektets aktiviteter, det gruppebaserede studiemestringsforløb, de deltagende uddannelsesinstitutioners erfaringer og anbefalinger, evalueringens resultater og ADHD-foreningens nye temasider med viden om ADHD og uddannelse.

I løbet af dagen vises også flere film fra www.adhd.dk, hvor unge med ADHD/ADD fortæller om studielivet og hvordan de selv mærker deres ADHD.

Konference er gratis og alle deltagere har mulighed for at få et eksemplar af projektets trykte materialer med hjem. Det drejer sig om:

  • Manual til studiemestringsforløb
  • Deltagerhåndbog
  • Studiemestring – en pjece til studerende med ADHD
  • SPS og ADHD – en pjece til SPS givere

Kort om projektet:
Projektet UNG+ADHD+ har siden 2020 (i samarbejde med SOSU Skolen FVH og Aarhus Handelsgymnasium) udviklet og afprøvet et gruppebaseret studiemestringsforløb for elever med ADHD/ADD. Gruppeforløbet består af 8 mødegange og er tilrettelagt som et SPS på hold tilbud. Gruppen faciliteres af to SPS givere med udgangspunkt i gruppemanualen, den tilhørende power point præsentation og den fortrykte deltagerhåndbog.

Forløbets emner er:
Bliv ven med din ADHD/ADD, Undervisning og gruppearbejde, Lektier, Tidsstyring og organisering, Energibalancen og stress, Livsstil og behandling, Sociale relationer og kommunikation, Styrker, selvværd og ”Self Advocacy”

Projektet er støttet af Den A.P. Møllerske Støttefond

Læs mere på UNG+ADHD+ – ADHD – Gør ADHD/ADD til håb og handlekraft