ADHD/ADD og parforhold – Psykoedukation for par

Information

12. juni 2023 kl. 13:00 - 16:00

Par med ADHD / ADD hos begge eller en af partnerne

2375 kr.

Målgruppe
Online kurset er målrettet par, hvor den ene eller begge partnere har ADHD/ADD. Prisen 2375 kr er pr par. 


Baggrund
ADHD er en indgribende diagnose, som kan mærkes i alle livets forhold. Ofte sætter ADHD/ADD også sine spor i parforholdet og familielivet, hvor ADHD/ADD kan være en stor, men ukendt faktor. For voksne med ADHD/ADD og deres partnere kan det derfor være vigtigt at blive klogere på, hvad ADHD er, og hvordan det påvirker parforholdet på godt og ondt. På den måde forebygges misforståelser partnerne imellem, og man får mulighed for at arbejde målrettet med at skabe en bedre balance og kommunikation imellem sig.

På dette online kursus får I begge en grundlæggende introduktion til diagnosen ADHD/ADD, kernesymptomer og de vanskeligheder, som ofte ses i tillæg til ADHD/ADD. Viden om ADHD/ADD kan i sig selv gøre en kæmpe forskel i et parforhold, hvor nogle udfordringer skyldes misforståelser og mistolkning af den adfærd, som rent faktisk skyldes ADHD/ADD.

På kurset sætter vi også luppen på nogle af de mønstre og ubalancer, som kan kendetegne ADHD-parforholdet, når man ikke har tilstrækkelig viden om diagnosen og kan tolke adfærden korrekt. Mønstrene involverer begge parter og begge parter er således også ansvarlige for at spotte dem og arbejde på en bedre balance. Til sidst stiller vi skarp på jeres parforhold og hvad I kan være opmærksomme på, hvis I har opdaget en ubalance eller et uhensigtsmæssigt mønster.

Kurset er et psykoeduktions-kursus og ikke parterapi, så hovedfokus vil være viden, indsigt og hvordan man får større forståelse af hinandens adfærd.

Prisen inkluderer 1,5 times individuel psykoedukation med dig, din partner og underviseren. Her kan I stille alle de spørgsmål, der måtte opstå på kurset, komme i dybden med de problematikker, der forekommer i lige netop jeres forhold og få råd og redskaber til hvordan I kan arbejde med at tackle dem efterfølgende. Den individuelle psykoedukation bookes direkte med underviseren, og skal være booket inden d. 1. september 2023 og afholdt inden udgangen af 2023.

Formål
At give par en grundlæggende introduktion til diagnosen ADHD/ADD (psykoedukation), indsigt i hvordan diagnosen utilsigtet kan påvirke balancen i parforholdet og inspiration til bedre kommunikation og balance i parforholdet.


Hvad får jeg ud af kurset?

  • Indsigt i, hvordan ADHD/ADD påvirker parforholdet
  • Strategier til at arbejde med uhensigtsmæssige mønstre
  • Individuel psykoedukation á 1,5 time


Hvad får jeg med hjem?

  • Du får tilsendt 3 af ADHD-foreningens udgivelser i PDF: ”ADHD hos voksne” og ”ADD – den stille ADHD” og ”ADHD-foreningens guide til livet med ADHD”
  • Kopi af PowerPoint oplægget

 

Microsoft Teams
Kurset vil foregå over Microsoft Teams. Du vil modtage et link via din mail, som vil føre dig ind i det virtuelle mødelokale. Underviseren vil give en kort introduktion til, hvordan programmet virker, når kurset starter.


Kursusprisen inkluderer 1,5 times individuel psykoedukation med dig, din partner og kursusunderviser. Den individuelle samtale skal være booket inden d. 1/9 2023 og afholdt inden udgangen af 2023.
Individuel psykoedukation bookes direkte med kursusunderviseren, Tine, på th@adhd.dk

Underviser 
Tine Krista Hedegaard
Fagansvar og programleder på voksenområdet i ADHD-foreningen. Tine har stor erfaring som underviser og rådgiver på voksenområdet. Tine er uddannet Cand.mag. og Master i socialt entreprenørskab. Hun er certificeret R&R2-ADHD Trainer (Kognitivt Adfærdstræningsforløb) og har en grunduddannelse i kognitiv terapi og metode.