Samtaleguide til undervisere

Samtaleguiden er til undervisere, der vil støtte elever med ADHD/ADD eller ASF (autismespektrumforstyrrelser) i deres uddannelse.

Guiden er bygget op om 8 emner. Hvert emne har en kort intro til underviser, dernæst følger øvelser og spørgsmål, som anvendes for at få eleven til at reflektere over emnet. Herefter er der forslag til strategier, som kan støtte eleven i de udfordringer, han/hun oplever. Underviser kan evt. kopiere disse til udlevering til eleven. Til slut er der en liste over inspirationsmateriale til eleven.

Guiden kan bruges som inspiration og som et opslagsværk, så underviser benytter sig af de emner, som er relevante for den enkelte elev.

Samtaleguiden er udarbejdet i forbindelse med projektet “(i) en klasse for sig”. Et projekt, hvor ADHD-foreningen og Frederikssund Gymnasium har udviklet og afprøvet en uddannelsesmodel for studerende, der har ADHD og/eller ASF.

Samtaleguide om ADHD, ADD og ASF
Download gratis eller bestil i webshoppen.
Læs mere