ADHD – et energihandicap

Mennesker med ADHD er ofte udfordret på energi og overskud

Et energi-handicap

Man kan godt kalde ADHD for et ”energi-handicap”, fordi mennesker med ADHD ofte føler sig udfordret på energi og overskud. Man kan have følelsen af at løbe tør for energi hurtigere end andre og at kunne præstere mindre end andre.

Unge med ADHD bruger mere energi på ting sammenlignet med andre. De bruger fx mere energi på at gå på uddannelse, holde fokus i undervisningen, forholde sig til klassekammerater og undervisere og på at koncentrere sig om hjemmearbejde end andre, som ikke har ADHD. Derudover bruger de også mere energi på hverdagens aktiviteter udenfor skolen.

Overload

Den ekstra energi forbrug gør at de nemt kommer i overload, hvis de forsøger at præstere det samme som deres medstuderende. De er derfor også mere sårbar overfor stress eller angst udløst af for meget pres eller for store forventninger.

Sammenligne sig med andre

Som underviser kan du hjælpe elever med ADHD, med ikke at presse sig selv eller sætte for store forventninger ved at opfordre dem til kun sammenligner sig med sig selv og ikke med de andre studerende. For hvis de sammenligner sig med andre uden ADHD, så kommer de til at stille for høje krav til sig selv.

Det er svært at acceptere, at man måske kan mindre end andre i nogle sammenhænge. derfor kan du som underviser være en god støtte i denne proces.

Se hvordan de fire unge med ADHD, som går på en videregående uddannelse, tackler den manglende energi i deres hverdag.

I denne video snakker fire studerende med ADHD/ADD eller autisme på en ungdomsuddannelse om energimangel.