Gruppearbejde med ADHD/ADD

Gruppearbejde er en træningssag/noget som skal læres for langt de fleste, men det er langt nemmere at lære, når du ikke har ADHD eller ADD

Når eleven har ADHD/ADD er de grundlæggende udfordret på deres evne til at skabe overblik, strukturere og planlægge – og det bliver endnu vanskeligere, når de skal gøre det sammen med andre og lave en fælles plan. Det kan være svært at acceptere andres plan, fordi de har behov for kontrol.

Gruppearbejde kan være udfordrende for elever med ADHD/ADD, fordi de har brug for mere tid eller støtte til at forstå opgaven og danne sig et overblik over opgavens indhold og delelementer. Hvad er målet (hvad skal vi levere) og hvordan kommer vi derhen?
Samarbejdet og rollefordelingen i gruppearbejdet kan også være svært at forstå, og de kan have brug for mere tid og hjælp til at forstå hvem, der skal gøre hvad?

Opfordre til at tale om rammer og behov

Som underviser kan du opfordre grupperne til at indlede deres samarbejde med at tale om rammer og behov. Så der er en fælles forståelse af hinanden og de enkelte gruppemedlemmers måde at arbejde på.

Grupperne bør også bruge tid på at tale om og forstå opgavens indhold og omfang, at dele opgaven i delopgaver og fordele opgaverne.

Du kan bede grupperne om at skabe klarhed og lav nogle aftaler om rammerne. Du kan eksempelvis bede dem om at blive enige om:

  • Hvordan de arbejder sammen
  • Hvor længe de arbejder
  • Hvornår de holder pause og hvor længe?

Grupperne bør være opmærksomme på, at alles behov bliver mødt i jeres aftaler.

Når man er udfordret på det sociale

De sociale relationer fylder meget, når man er ung under uddannelse. Desværre kan ADHD/ADD give udfordringer i de sociale relationer. Se videoerne nedenfor hvordan hvor unge med ADHD/ADD håndterer det på deres videregående uddannelse.

I denne video kan du se, hvordan studerende med ADHD/ADD og autisme håndterer sociale udfordringer på en ungdomsuddannelse.