Afleveringer og eksamen

Mange elever med ADHD/ADD og ASF kæmper med vanskeligheder med igangsætning, organisering og tidsstyring. En dårlig combi, når der skal laves afleveringer eller læses til eksamen.

Igangsætning

Vanskeligheder med at komme i gang med opgaver er almindelige, når man har ADHD. Hjernens evne til initiering (igangsætning) fungerer simpelthen ikke optimalt. Det betyder, at kedelige opgaver, komplicerede opgaver, pligtopgaver eller opgaver, som de ikke kan se meningen med, bliver utroligt svære at komme i gang med.

Dette er også gældende for afleveringer eller læsning til eksamen.

Organiseringsvanskeligheder

At organisere sig og holde styr på tiden er et gennemgående problem for mennesker med ADHD. Det påvirker hverdagen på mange måder, og det kan fx betyde, at man mangler overblik over dagens, ugens eller månedens opgaver og aftaler. At man kommer for sent eller misser aftaler og deadlines. At man har svært ved at planlægge sin tid og svært ved at overskue, hvad man egentlig har tid til eller huske, hvad man skal.

Ofte handler tidsstyrings-vanskeligheder om manglende overblik. Man har svært ved at danne sig et overblik. Overbliksvanskeligheder kan opleves, som om man står nede i en labyrint og kun kan se det, som er umiddelbart omkring en. Man har svært ved at komme op i helikopterperspektiv og få dannet sig et overblik.

Tidsstyring

Vanskeligheder med tidsstyring kan være forbundet med hukommelsen.

Mennesker med ADHD har ikke dårlig hukommelse, men opmærksomhedsproblemer kan gøre lagringen vanskelig. Det kan betyde, at man har svært ved at huske sine aftaler eller nemt glemmer, hvad du skal, hvis du bliver optaget af noget andet. Nogle gange føles det som om, tiden forsvinder.

Sæt flere deadlines

Det kan hjælpe eleven med ADHD/ADD, hvis du sætter flere del deadlines for deres afleveringer. Så du på den måde hjælpe dem med at dele en stor opgave op i små dele og sætter en deadline på, hvornår de enkelte dele skal være klar. På den måde støtter du dem, så de ikke aften og natten før en aflevering ender med at sidde oppe og skrive hele afleveringen.

I denne video fortæller fire unge med ADHD/ADD og/eller autisme, om deres erfaringer med lektier og eksamen på videregående uddannelse.

I denne video fortæller studerende med ADHD/ADD eller autisme om deres tanker om struktur i undervisning og til eksamen på deres ungdomsuddannelse.