Forstå ADHD/ADD

ADHD/ADD kan være svært at forstå, fordi det ligner noget, som vi alle sammen kender til i perioder, hvor vi er stressede, sover dårligt eller på anden måde ikke er på toppen.

Alle kender til ikke at kunne koncentrere sig i bestemte situationer, at miste overblikket, at føle sig overvældet, at være ustruktureret og glemme ting. Symptomerne er ”normale”, men når man har diagnosen ADHD/ADD, så har en speciallæge i psykiatri vurderet, at man har symptomerne i en grad og i et omfang, som ikke er normalt.

ADHD

ADHD står for Attention Deficit Hyperactivity Disorder, hvilket vil sige, at man har vanskeligheder med at regulere opmærksomheden, aktivitetsniveauet og impulskontrollen. Dette er også de tre kernesymptomområder, som man forholder sig til, når diagnosen ADHD eller ADD stilles.

ADD

Betegnelsen ADD bruges om ADHD uden H for hyperaktivitet. Det vil sige, når man ikke har en synlig hyperaktivitet. Man er altså ikke fysisk urolig. Hyperaktivitet kan dog komme til udtryk på mange måder, og selvom man ikke er synligt urolig, og godt kan sidde stille fx på en stol, så kan man godt være rastløs, føle sig urolig indvendig og være meget pillende/dimsende med fx hænderne.

Opmærksomhedsvanskeligheder

Opmærksomhedsvanskeligheder kan fx komme til udtryk ved, at man

 • er uopmærksom på detaljer eller laver sjuskefejl i arbejde eller andre aktiviteter
 • har svært ved at fastholde opmærksomheden ved opgaver
 • ikke hører, når folk taler direkte til en
 • ikke får gjort opgaver færdig eller har svært ved at følge instruktioner til ende
 • har svært ved at organisere sine opgaver og aktiviteter
 • undgår/har modstand imod opgaver, som kræver vedvarende koncentration

Vanskelighederne kan også komme til udtryk ved, at man let bliver distraheret af ydre stimuli, at man er glemsom i det daglige og ofte mister eller forlægger ting. Både ved ADHD og ADD er der opmærksomhedsvanskeligheder.

Hyperaktivitet

Hyperaktivitet kan komme til udtryk ved, at man

 • har svært ved at holde hænder og fødder i ro
 • sidder uroligt på stolen
 • rejser sig ofte eller forlader sin plads i utide
 • undgår aktiviteter, som kræver, at man sidder stille i længere tid

Man føler sig måske rastløs, har en indre følelse af rastløshed, et behov for at foretage sig noget hele tiden og har svært ved at slappe af. Måske taler man meget og kan have svært ved at give plads til andre i samtalen.

Hypoaktivitet

Nogle mennesker med ADHD er hypoaktive. Det vil sige, at de er underaktive i forhold til, hvad der forventes af dem i situationen. Er man hypoaktiv, har man også vanskeligheder med at regulere sit aktivitetsniveau. Det kan komme til udtryk ved, at man bruger lang tid på at formulere sig/tænker længe over sit svar, man er drømmende, indadvendt og virker måske initiativløs.

Impulsivitet

Vanskeligheder med impulskontrol betyder, at ens evne til at hæmme impulser er nedsat.

Dårlig impulskontrol kan fx komme til udtryk ved, at man

 • taler før man tænker
 • afbryder andre
 • afslutter folks sætninger
 • svarer folk, inden de er færdige med at stille spørgsmålet

Andre eksempler kan være, at det kan være svært at stå i kø, utålmodighed i trafikken, at man har svært ved at vente på tur eller er hurtig til at indlede parforhold, skifte job eller uddannelse.

Under normale omstændigheder vil en impuls lede til en ultrahurtig konsekvensberegning, inden man beslutter sig for, om man skal følge impulsen eller ej. Når stopklodsen (impulskontrollen) ikke er god, kan man reagere på en impuls uden at overveje konsekvenserne. Man når ikke at stoppe op og lave konsekvensberegningen, men springer fra impuls til handling.

En diagnose kan hjælpe

Det kan være en fordel at have fået diagnosen, så man ved, hvad det er som er anderledes, og hvorfor man ikke kan det samme som de andre. Se hvad diagnosen har betydet for disse fire unge.

Samt for disse fire elever, som går på ungdomsuddannelser: