Fravær – fysisk og skriftligt

Elever med ADHD og eller ASF har ofte højere fravær end andre elever, det skyldes blandt andet deres høje energiforbrug på studielivet

Forebyggelse af fravær

Nogle studerende med ADHD/ADD har et forholdsvist højt fravær og dette er i sig selv et problem, fordi det kan lede til frafald på studiet.
Fravær kan have flere årsager, men ofte vil fraværet være den studerendes forsøg på at mestre studielivet. Studerende med ADHD bruger mere energi på uddannelse end andre og de udtrættes hurtigere. De kan derfor have brug for en pause en gang imellem. Nogle sover dårligt eller er oppe indtil sent og har derfor svært ved at vågne. Andre er sensitive i forhold til kritik og kan have svært ved at komme tilbage, hvis de har haft en oplevelse af at være forkerte eller præstere dårligt.

At blive væk eller ligefrem holde op på uddannelsen kan også være blevet en strategi, som man benytter, når man oplever, at alting er vokset en over hovedet, man er kommet bagud eller frygter ikke at kunne levere det, som forventes.

Vær imødekommende:

  • Som underviser kan du blandt andet hjælpe ved at i tale sætte, at det er bedre eleven kommer for sent end slet ikke kommer.
  • Du hjælpe din studerende ved at være nysgerrig og tage problematikken op, inden den vokser den studerende over hovedet.
  • Vær nysgerrig omkring årsagerne til fravær.
  • Vær anerkendende omkring årsagerne til fravær. Vis din studerende, at du godt forstår, at eleven arbejder hårdere end de andre elever på grund af de vanskeligheder diagnosen giver.