SPS på hold – materialer

For studerende med ADHD eller ADD

ADHD-foreningen har udviklet en forløbsmanual og en deltagerhåndbog til et SPS på hold forløb.

Her får de studerende mulighed for at spejle sig i hinanden, udveksle erfaringer og lære nye strategier. Gruppeforløbet kan betyde, at de studerende får et bedre fundament (viden, selvindsigt og accept) og dermed er langt mere klar og målrettede i forhold til at modtage SPS. I en gruppe eller et gruppeforløb, samler 5-8 studerende med ADHD/ADD.

Forløbet består af 8 mødegange, og en mødegang varer to timer.
Undervisningen veksler mellem korte oplæg, erfaringsudvekslinger mellem deltagerne, fælles øvelser og individuelle refleksioner:

  1. Bliv ven med din ADHD/ADD
  2. Undervisning og gruppearbejde
  3. Hjemmearbejde og lektier
  4. Tidsstyring og organisering
  5. Energibalancen og stress
  6. Livsstil og behandling
  7. Sociale relationer og kommunikation
  8. Styrker, selvværd og ”Self Advocacy”

Manualen og deltagerhåndbog til SPS i hold

Her kan du downloade eller bestille manualen og deltagerhåndbog til studiemestringsforløb

Studiemestring – Manual og håndbog
Studiemestring - Manual og håndbog For studerende med ADHD
Læs mere

Undervisningsmaterialet til SPS på hold

De 8 mødegange i SPS på hold har hver deres powerpoint præsentation. Du kan downloade præsentationerne her.

Guide til SPS-giver

ADHD og Special Pædagogisk Støtte
Guide til hvordan du bliver en god SPS Giver til unge med ADHD og ADD
Læs mere

Guide til studerende

Guide til studerende med ADHD og ADD
Guide til studerende med ADHD og ADD
Læs mere