Viden om ADHD

Tag ADHD/ADD alvorligt

Mennesker er forskellige og det samme er studerende med ADHD, så der kan være forskel på, hvad den studerende har brug for. Men uanset, hvor godt fungerende en studerende med ADHD fremstår, så vil ADHD være en faktor i de udfordringer, som den studerende kæmper med.

Tag ADHD alvorligt, også selvom den studerende ikke selv gør det. Vær opmærksom på, at man kan komme til at undervurdere den studerendes vanskeligheder og først senere opdage, hvor udfordret den studerende er. Nedenfor møder du fire studerende med ADHD, som snakker om, hvad det betyder for dem at få en diagnose, når de studerer på en videregående uddannelse.

Eller denne video, hvor fire unge studerende på en ungdomsuddannelse snakker om diagnosens betydning.

Hjælp den studerende med at tage ADHD/ADD alvorligt

Mange studerende med ADHD har allerede kæmpet længe, når de får tilkendt SPS. Måske kæmpede de allerede i folkeskolen eller de har forsøgt flere gange med uddannelse uden at kunne gennemføre. Nogle er nydiagnosticerede og er stadig i tvivl om, hvad ADHD er og hvordan det påvirker dem.

De kan have brug for psykoedukation og samtaler, hvor deres udfordringer på studiet kobles til deres diagnose. Det hjælper dem til at slippe skylden over ikke at gøre det godt nok, og gør det nemmere for dem at arbejde med at finde gode støttede strategier og skabe struktur. Nu arbejder de med deres ADHD og ikke med deres personlighed.

En grundlæggende viden om ADHD/ADD er derfor en fordel for dig som SPS giver. Har du ikke den viden, kan du undersøge, om der er andre muligheder for, at den studerende kan blive klogere på sig selv og sin diagnose.
Viden om ADHD/ADD er også vigtigt, fordi den studerende ofte ikke selv ved, hvad der kan hjælpe eller hvordan de bedst kan hjælpes. Nogle er så vant til at kæmpe, at de ikke ser det som noget særligt og de kan være i tvivl om, de egentligt er dårlige nok til at få SPS.

Du kan evt. henvise den studerende til følgende sider på adhd.dk: