Materiale til individuel SPS-forløb

Samtaleguiden er til underviser eller SPS-giver, der vil støtte elever med ADHD/ADD eller ASF (autismespektrumforstyrrelser) i deres uddannelse.

Guiden er bygget op om 8 emner. Hvert emne har en kort intro til underviser eller SPS-giver, dernæst følger øvelser og spørgsmål, som anvendes for at få eleven til at reflektere over emnet. Herefter er der forslag til strategier, som kan støtte eleven i de udfordringer, han/hun oplever. Underviser eller SPS-giver kan evt. kopiere disse til udlevering til eleven. Til slut er der en liste over inspirationsmateriale til eleven.

Guiden kan bruges som inspiration og som et opslagsværk, så underviser eller SPS-giver benytter sig af de emner, som er relevante for den enkelte elev.

Samtaleguiden er udarbejdet i forbindelse med projektet “(i) en klasse for sig”. Et projekt, hvor ADHD-foreningen og Frederikssund Gymnasium har udviklet og afprøvet en uddannelsesmodel for studerende, der har ADHD og/eller ASF.

Samtaleguide om ADHD, ADD og ASF
Download gratis eller bestil i webshoppen.
Læs mere

Guide til SPS omkring ADHD/ADD

ADHD-foreningen har også udarbejdet en guide til de SPS-vejledere, som har elever med ADHD/ADD. Her finder du gode råd, sociale strategier og andet.

Guiden sætte blandet andet fokus på, at tage ADHD/ADD alvorligt. Mennesker er forskellige og det samme er studerende med ADHD, så der kan være forskel på, hvad den studerende har brug for. Men uanset, hvor godt fungerende en studerende med ADHD fremstår, så vil ADHD være en faktor i de udfordringer, som den studerende kæmper med.

Tag ADHD alvorligt, også selvom den studerende ikke selv gør det. Vær opmærksom på, at man kan komme til at undervurdere den studerendes vanskeligheder og først senere opdage, hvor udfordret den studerende er.

ADHD og Special Pædagogisk Støtte
ADHD og Special Pædagogisk Støtte - En guide til SPS Givere
Læs mere