Undervisning og forebyggelse af fravær

Når du er SPS støtter for en studerende med ADHD/ADD

Nedenfor ser du to videoer, hvor unge studerende med ADHD/ADD fortæller om strategier til undervisning, gruppearbejde og lærerens rolle. Den første video er med studerende på en videregående uddannelse, den anden video er med studerende på en ungdomsuddannelse.

Når de studerende har ADHD/ADD, kan de opleve udfordringer med at fokusere og koncentrere sig i undervisningssituationer. Måske har de svært ved at sortere i de mange sanseindtryk og svært ved at lukke ikke relevante indtryk og tanker ude. Det kan betyde, at de nemt bliver afledt, mister fokus og går glip af dele af undervisningen. Deres evne til at koncentrere sig er nedsat, så de vil ofte opleve, at en almindelig undervisningssession er lidt for lang medmindre emnet er meget interessant og relevant for dem.

Forebyggelse af fravær

Nogle studerende med ADHD/ADD har et forholdsvist højt fravær og dette er i sig selv et problem, fordi det kan lede til frafald på studiet.
Fravær kan have flere årsager, men ofte vil fraværet være den studerendes forsøg på at mestre studielivet. Studerende med ADHD bruger en del mere energi på uddannelse end andre og de udtrættes hurtigere. De kan derfor have brug for en pause en gang imellem. Nogle sover dårligt eller er oppe indtil sent og har derfor svært ved at vågne. Andre er sensitive i forhold til kritik og kan have svært ved at komme tilbage, hvis de har haft en oplevelse af at være forkerte eller præstere dårligt. At blive væk eller ligefrem holde op på uddannelsen kan også være blevet en strategi, som man benytter, når man oplever, at alting er vokset en over hovedet, man er kommet bagud eller frygter ikke at kunne levere det, som forventes.

Vær nysgerrig:

  • Som SPS giver kan du hjælpe din studerende ved at være nysgerrig og tage problematikken op, inden den vokser den studerende over hovedet.
  • Vær nysgerrig omkring årsagerne til fravær.
  • Vær anerkendende omkring årsagerne til fravær. Vis din studerende, at du godt forstår, hvorfor der kan være brug for en pause.
  • Arbejd sammen med den studerende på at finde alternative pause-strategier, som ikke giver fravær.