Lektier, hjemmearbejder og eksaminer

Når den studerende har ADHD/ADD

I denne video fortæller fire studerende med ADHD om lektier og eksamen på deres videregående uddannelse.

I denne video møder du også fire studerende med ADHD/ADD eller autisme, som fortæller om undervisning, eksamen og struktur på en ungdomsuddannelse.

Hjemmearbejdet kan være en stor udfordring for mange, fordi de er trætte og har svært ved at koncentrere sig, når de kommer hjem. Der er risiko for, at de ikke får lavet tilstrækkeligt eller kommer bagud med læsningen, fordi de har svært ved at sætte i gang på egen hånd. De kan have brug for hjælp til at formulere og afprøve en god rutine omkring hjemmearbejdet.
En del af det arbejde kan også være at undersøge, om lektielæsning er nemmere, hvis det foregår på skolen, i læsesalen eller på biblioteket.

Gode spørgsmål:

  • Hvad er er dine udfordringer i forhold til lektielæsning?
    (træthed, igangsætningsvanskeligheder, manglende koncentration, overspringshandlinger, afledt af egne tanker, lyde eller synsindtryk)
  • Hvad sker der typisk, når du ikke kan komme i gang med lektielæsningen?
  • Er der nogle tidspunkter på dagen, hvor det er nemmere eller sværere at lave lektier?
  • Er der nogle steder, hvor det er nemmere eller sværere at lave lektier?
  • Kan du komme i tanke om en gang, hvor det gik godt med lektierne?
    Beskriv den situation.
  • Hvad tror du selv ville være den bedste strategi til lektielæsning?