Det gode møde

Når den studerende har ADHD eller ADD

 

Når du holder SPS samtaler med den studerende med ADHD, så vær opmærksom på, at ADHD kan påvirke samtalen.

Udfordringer med opmærksomheden kan betyde, at den studerende ikke hører alt, hvad du siger, misforstår dig eller mister koncentrationen undervejs.
Studerende med ADHD kan desuden være udfordrede på arbejdshukommelsen og kan derfor miste tråden undervejs i samtalen.

Gode råd

  • Vælg et roligt og uforstyrret sted til jeres samtale
  • Vær konkret og klar i din kommunikation
  • Lav gerne en dagsorden sammen med den studerende
  • Tag ansvar for, at I holder jer til dagsordenen
  • Lav en parkeringsplads (tavle/papir) til emner, som ikke er på dagsordenen, men dukker op undervejs i samtalen
  • Skriv aftaler ned/lav referat eller bed den studerende skrive jeres aftaler ned
  • Saml op på parkeringspladsen inden I afslutter mødet og aftal, hvornår I kan tale om de emner, som I ikke kan nå på dagens møde
  • Læg næste aftale i kalenderen med det samme og mind den studerende om, at lægge aftalen i sin kalender

Tag ansvar for kontakten

Mange studerende med ADHD er udfordrede på tidsstyring og organisering og de kan derfor glemme jeres aftaler. Tag derfor ansvar for kontakten og insister på jævnlig kontakt. Hvis du ikke hører fra den studerende, betyder det ikke altid, at alt er godt. Alt for ofte kommer den studerende først, når fraværet er blevet for stort eller de har mistet overblikket.

Arbejd med de konkrete situationer

Studerende med ADHD vil ofte have en række generelle udfordringer med fx hukommelse, koncentration, overblik og igangsætning. Men frem for at arbejde med de generelle vanskeligheder på jeres møde vil det ofte være mere hensigtsmæssigt at forholde sig til de specifikke situationer, hvor man oplever udfordringerne for at finde den rette strategi, som kan kompensere for udfordringerne.
Det handler altså om at blive nysgerrig på den konkrete situation, forske i hvorfor man fx ikke kan komme i gang med lektierne, når man sidder derhjemme eller koncentrere sig i nogle bestemte timer. Herefter kan man i fællesskab formulere forslag til strategier, som kan afprøves af den studerende.