Shoppen

Studiemestring – Manual og håndbog

For studerende med ADHD

0,00 kr.

Ikke på lager

Beskrivelse

Download Manual Download Deltagerhåndbog

 

Denne manual og den tilhørende deltagerhåndbog er udviklet og trykt som en del af projektet UNG+ADHD+ (2020-2022).

Projektet er støttet af Den A.P. Møllerske Støttefond og er et samarbejde mellem ADHD-foreningen, Aarhus Business College og SOSU Skolen FVH.

Projektets mål var at udvikle en metode, der giver unge med ADHD bedre mulighed for at gennemføre en uddannelse. Helt konkret har projektet udviklet og afprøvet et mestringsgruppeforløb for studerende med ADHD. Gruppelederne har været medarbejdere, som allerede fungerer som SPS givere på skolen.

Med et mestringsforløb bliver studerende med ADHD bedre i stand til at takle udfordringerne på uddannelsen, de bliver klogere på ADHD, får større selvindsigt og møder andre med ADHD, som de kan udveksle erfaringer med.

Mestringsgruppeforløbene er en opkvalificering af den SPS, som gives til elever med ADHD. Forløbet skal ikke erstatte den løbende SPS, men fungerer som et grundlæggende bidrag til elevens selvforståelse og indsigt i, hvordan ADHD påvirker eleven under uddannelse og hvilke hensyn, der kan være nødvendige.

Projektet har i tillæg arbejdet med opkvalificering af alle medarbejdere på de enkelte skoler, trykt en Mestringsguide til studerende med ADHD og en pjece om SPS og ADHD.

Endelig er der etableret et vidensunivers om ADHD og uddannelse på www.adhd.dk.

Her kan studerende med ADHD og professionelle hente viden om materialer.