fbpx
Opret bruger på ADHD
Som bruger kan du deltage aktivt på forummet og hjælpe med nyttige tips og svar for andre med ADHD.
Indtast dine oplysninger her STEP 1 af 2
Kodeordet kan du bruge på adhd.dk til at redigere dine personlige oplysninger.
Tak fordi du vil gøre ADHD til håb og handlekraft
Som medlem støtter du ADHD-foreningens arbejde for at ruste mennesker med ADHD, så det er dem, og ikke diagnosen, der styrer deres valg i livet.
Step 1 af 4
Indtast dine oplysninger her
Kodeordet kan du bruge på adhd.dk til at redigere dine personlige oplysninger.
Tak fordi du vil gøre ADHD til håb og handlekraft
Som medlem støtter du ADHD-foreningens arbejde for at ruste mennesker med ADHD, så det er dem, og ikke diagnosen, der styrer deres valg i livet.
Step 2 af 4
Vælg medlemstype:

Vælg interesser:
Tak fordi du vil gøre ADHD til håb og handlekraft
Som medlem støtter du ADHD-foreningens arbejde for at ruste mennesker med ADHD, så det er dem, og ikke diagnosen, der styrer deres valg i livet.
Step 3 af 4
Betal med kreditkort:
Et medlemskab i ADHD-foreningen betales første gang med kreditkort
Du kan på sidste side tilmelde dig til betalingsservice. Kontingent opkræves i februar.
Du er nu blevet medlem
Vi håber, at du vil blive glad for dit medlemskab. Velkommen i ADHD-foreningen.
Luk menu

Din kurv

Du har ingen varer i kurven.

Gå til webshoppen for at tilføje varer til kurven.

Indtast oplysninger

Step 2 af 5

Indtast betalingsadresse nedenfor

Anden leveringsadresse
Ja
Nej
(hvis du logger ind vil den automatisk udfylde dine kontakt oplysninger)

Indtast leveringsadresse nedenfor

Vælg leveringsmetode

Overblik

Her er din endelige ordre. Kig den igennem og tjek, om alt er, som det skal være.

Step 3 af 5
Vare: Antal: Enhedspris:
1 0,00 DKK
(Momsbeløb: 0,00 DKK)
Subtotal: 0,00 DKK inkl. moms
0,00 DKK
(Momsbeløb: -5,00 DKK)
Subtotal:
0,00 DKK inkl. moms
Tak for din tilmelding!
Du vil modtage faktura samt program med posten en af de kommende dage. Ydermere vil har vi sendt dig en mail med din tilmelding.

Vi ses!
Donation

Skoleliv med ADHD

Skoleliv med ADHD – udfordringer og muligheder

Skolelivet med ADHD er en stor udfordring for børnene, men der er meget du som voksen kan gøre og være opmærksom på for at hjælpe barnet til en succesfuld skolegang

At gå i skole kræver en masse færdigheder, som kan være sværere at indfri for børn med ADHD end for andre børn.

Man skal fx:

 • sidde stille og være stille i længere tid
 • overskue mange skift og aktiviteter
 • holde styr på sine ting
 • kunne tåle mange sanseindtryk og støj
 • kunne forholde sig til mange forskellige børn og voksne på én dag
 • til en vis grad være i stand til selv at forvalte sin tid i forhold til sine opgaver og ikke mindst sin ”frie” tid i frikvarterne
 • følge en lang række af forventninger om at tøjle sin impulsivitet, såsom ikke at buse ud med et svar, huske at række hånden op, vente på sin tur og styre sin vrede
 • kunne holde sig til regler i spil/leg og kunne afkode og efterleve de uskrevne sociale spilleregler

Der er mange pædagogiske metoder og tiltag, som de voksne omkring barnet kan bruge i skolen for at hjælpe barnet til en nemmere skoledag. I ADHD-foreningen har vi samlet 25 råd og redskaber i en guide til lærere og pædagoger. Læs den her

Derudover er det sociale også en udfordring for børn med ADHD.

SFI har spurgt 800 11-årige skolebørn med funktionsnedsættelser om deres forhold til kammeraterne. For børn med ADHD viser resultaterne, at de har 50 gange lavere odds end almindelige børn for at have en god ven. Forskningscenteret SFI’s kortlægning fra 2011 viser, at et barn med ADHD har en forhøjet risiko for at opleve konflikter i skolen med kammeraterne og med lærerne. Det er også sværere for børn med ADHD at finde venner, de er mindre vellidte på grund af deres adfærd og har sværere ved at blive accepteret, sammenlignet med andre børn. De er generelt mindre sammen med jævnaldrende, og det påvirker udviklingen af deres sociale kompetencer. Der er desuden en større risiko for at blive mobbet. Børn med ADHD er således ”dramatisk mindre vellidte blandt kammeraterne” som forfatterne udtrykker det, pga. børnenes til tider afvigende adfærd og underudviklede evner inden for empati og sociale kompetencer (Børn med funktionsnedsættelser – en forskningsoversigt, SFI 2011).

Folkeskolen og børn med ADHD

Langt de fleste børn med ADHD går på en almindelig skole og i en almindelig klasse. Særligt i de seneste år er andelen af børn med særlige behov i almenskolen blevet øget. Det er som udgangspunkt rigtig godt for børn at være en del af det brede fællesskab, og det er godt for alle, at folkeskolen er mangfoldig og giver plads til den forskellighed, som vi jo også møder i samfundet som helhed.

Børn skal have den støtte de har behov for

De fleste børn med ADHD har dog brug for ekstra støtte i form af særlige tiltag eller hensyn for at klare sig godt i skolen. Barnet kan have brug for støttetimer og for hjælp til både den fysiske, den faglige og den sociale inklusion i klassen. Den særlige støtte er helt grundlæggende vigtig og afgørende for, at barnet kan klare sig godt i folkeskolen.

Læs mere om inklusion af børn med ADHD i skolen
Læs mere her om støtte til børn med særlige behov

Børnene skal ikke skældes ud

Det har en uvurderlig betydning for barnet, at det møder forståelse og accept fra de voksne. At der er dagligt fokus på de positive ting frem for de negative. Dvs. at ros og anerkendelse og påpegning af succeshistorier og kompetencer er en del af barnets hverdag. Det gælder både omkring det sociale, det faglige, lektielæsning osv.

Skæld ud, kritik og irettesættelser er hverken meningsfuldt eller udviklende for barnet med ADHD. Og det skader barnets i forvejen hårdt prøvede selvværd.

Åbenhed om barnets ADHD er vigtig

Det er vigtigt for en succesfuld skolegang, at forældrene og alle andre er åbne om barnets udfordringer og behov for hjælp. Det kan også være en stor fordel for barnet, at man hjælper ham/hende med:

 • Hvordan der kan sættes ord på det at leve med ADHD?
 • Hvad er ADHD?
 • Hvad er det, der er svært for mig?
 • Hvad er det, jeg har brug for?

Her kan du se et eksempel på breve, der præsenterer ADHD for en klasse:

Fra en dreng og hans forældre til de andre børn og forældre i klassen.

Fra en dreng og hans forældre til de andre forældre i klassen 

Du kan også søge inspiration i ADHD-foreningens guide “Styr dit eget skib”. Guiden indeholder 25 råd og redskaber til livet med ADHD henvendt til børn og unge mellem 10-15 år. Som lærer eller forælder kan du se i den sammen med barnet eller den unge.
Du kan bestille eller downloade “Styr dit eget skib” her

Vær ikke bange for at melde ud omkring barnets behov for særlige tiltag eller ekstra oplysninger. Fx kan det have stor betydning for et barn med ADHD at vide på forhånd, hvad der præcis skal ske på en skoleudflugt. Eller hvad der skal foregå, spises osv. inden han tager med til en fødselsdag. Fødselarens forældre vil sikkert med glæde give de oplysninger, men har bare ikke selv tænkt på, at det var relevant. Og husk: Fødselsdage er for alle børn i klassen eller for enten alle drenge eller alle piger.

Gratis Inspirationskatalog fra projektet “Plads til forskellighed”

Til skolernes arbejde med at skabe sociale og inkluderende fællesskaber i klasser med elever med ADHD, autismespektrumforstyrrelser eller lignende vanskeligheder.

Download inspirationskataloget her>>

Fravær og træk i Børne- og ungeydelsen på grund af fravær

Lovgivningen omkring børns fravær i skolen er skærpet de senere år, og det har ADHD-foreningens rådgivning fået en del henvendelser om.

Nogle forældre har oplevet, at de er blevet sanktioneret omkring Børne- og ungeydelsen i form af stop af udbetalingen på grund af deres barns fravær.

Læs artiklen “Fravær og træk i Børne- og ungeydelsen” fra ADHD Magasinet

Bliv medlem af ADHD-foreningen og støt ADHD-sagen