Efterskoleophold

Unge med ADHD kan blive styrket af at gå på en efterskole. Nogle efterskoler er ekstra gearet til at have elever med ADHD, og der kan også gives støtte på en efterskole.

Der er mange gode grunde til at tilbyde dit store barn et ophold på en efterskole.

Der er nye og spændende oplevelser at hente – det gælder både undervisningsmæssigt og socialt. Samtidig er det en forsigtig løsrivelsesproces fra hjemmet under beskyttede forhold.

Rigtig mange unge kan også have brug for et miljøskifte, hvor et efterskoleophold netop kan bidrage til en positiv forandring, modning og afklaring i forhold til uddannelse og beskæftigelse.

Når der skal vælges en efterskole

De unge vælger typisk efterskole ud fra interesser eller venners anbefalinger og erfaringer. Det er dog vigtigt, at den kommende efterskole er gearet til at have elever med ADHD.

Og der er efterskoler rundt om i landet, som tilbyder pladser til unge med ADHD. Det kan være efterskoler, som har mindre hold for elever med ADHD eller skoler for kun elever med ADHD.

Støtte i undervisningen og fritiden

Det er hjemkommunens PPR-afdeling, som ud fra samarbejdet med skolen, den unge og jer som forældre, der skal vurdere, hvilken støtte, der er brug for til at gennemføre undervisningen.

Forstanderen på efterskolen skal ansøge om specialundervisning og specialpædagogisk bistand hos Undervisningsministeriet.

Økonomisk støtte til en støtte/kontaktperson i fritiden skal ansøges i kommunen, jf. Barnets lov  § 32 stk. 1. nr. 3.

Økonomisk tilskud til efterskoleopholdet

Som hovedregel er det forældrenes ansvar at betale for et efterskoleophold. Der ydes dog almindelig statsstøtte, som bliver beregnet ud fra forældrenes økonomi. Du kan se mere om det her

Særlige behov og tilskud

Der kan være undtagelser, hvor der kan gives tilskud, hvis den unge har særlige behov.

En undtagelse kan være, hvis kommunen ikke kan give den unge et relevant undervisningstilbud, da PPR så kan henvise den unge til undervisning på andre skoler og f.eks. en efterskole jfr. Folkeskoleloven § 22 – og så skal skoleforvaltningen yde økonomisk tilskud.

En anden mulighed kan være, hvis forældre, skole og socialforvaltning vurderer, at det er af væsentlig betydning, at den unge kommer på efterskole på grund af særlige behov.

Så kan støtten ydes efter Barnets lov § 35,  hvis det vurderes, at efterskoleopholdet er et alternativ til en mere indgribende og omfattende foranstaltning (fx. anbringelse).

Støtten kan kun ydes, hvis I som forældre ikke selv har råd til opholdet.

Artikler om ADHD og efterskoleophold