Skoleliv med ADHD

Skolelivet kan være en stor udfordring for et barn, der har ADHD/ADD. Men der er meget, du og andre voksne kan gøre for at hjælpe og støtte, så dit barn både socialt og fagligt får en oplevelse af succes.

Langt de fleste børn med ADHD går på en almindelig skole og i en almindelig klasse. Det er som udgangspunkt rigtig godt for børn at være en del af det brede fællesskab, men at gå i skole kræver en masse færdigheder, som kan være svære at leve op til for et barn med ADHD/ADD.

Man skal fx:

 • Sidde stille og være stille i længere tid.
 • Overskue mange skift og aktiviteter.
 • Holde styr på sine ting.
 • Kunne tåle mange sanseindtryk og støj.
 • Kunne forholde sig til mange forskellige børn og voksne på én dag.
 • Til en vis grad være i stand til selv at forvalte sin tid i forhold til opgaver og ikke mindst den ”frie” tid i frikvarterne.
 • Følge en lang række af forventninger til at tøjle impulsivitet – fx ikke at buse ud med et svar, huske at række hånden op, vente på tur og styre sin vrede.
 • Kunne holde sig til regler i spil/leg og kunne afkode og efterleve de uskrevne sociale spilleregler.

Vi ser derfor alt for ofte, at vanskelighederne kommer til at spænde ben, da et barn med ADHD/ADD har en forstyrrelse i evnen til opmærksomhed, som er en af vores basale kognitive funktioner. Forstyrrelsen påvirker de andre og mere avancerede funktioner som sansebearbejdning, hukommelse, indlæring og tænkning. Barnet har dermed sværere ved at tolke og forstå verden, sværere ved at indgå socialt og at gennemføre aktiviteter. Og adfærden kan virke generende og irriterende for voksne og andre børn. På den måde kan dit barn hurtigt komme til at opleve mange afvisninger og få meget skæld ud.

Vi ser heldigvis også, at vi med pædagogiske metoder og tiltag kan hjælpe børn med ADHD/ADD til et godt skoleliv.

25 råd og redskaber
En guide til hvordan du som lærer eller pædagog kan inkludere børn med ADHD eller lignende vanskeligheder i klassen.
Læs mere

Sociale fællesskaber

Derudover er det sociale også en stor udfordring for børn med ADHD.

SFI har spurgt 800 11-årige skolebørn med funktionsnedsættelser om deres forhold til kammeraterne. For børn med ADHD viser resultaterne, at de har 50 gange lavere odds for at have en god ven.

Forskningscenteret SFI’s kortlægning fra 2011 viser, at et barn med ADHD har en forhøjet risiko for at opleve konflikter i skolen med kammeraterne og med lærerne. Det er også sværere for børn med ADHD at finde venner, de er mindre vellidte på grund af deres adfærd og har sværere ved at blive accepteret, sammenlignet med andre børn. De er generelt mindre sammen med jævnaldrende, og det påvirker udviklingen af deres sociale kompetencer. Der er desuden en større risiko for at blive mobbet.

Børn med ADHD er således ”dramatisk mindre vellidte blandt kammeraterne” som forfatterne udtrykker det, (Børn med funktionsnedsættelser – en forskningsoversigt, SFI 2011).

Åbenhed om dit barns ADHD/ADD er vigtig

Det er vigtigt for en god skolegang, for forståelsen fra andre og det sociale fællesskab, at du som forælder er åben om dit barns udfordringer. Det kan derfor være en stor fordel, hvis du hjælper dit barn med:

 • Hvordan der kan sættes ord på ADHD/ADD?
 • Hvad er ADHD/ADD?
 • Hvad er det, der er svært for mig?
 • Hvad er det, jeg har brug for?

Her kan du også se eksempler på breve, hvor børn og forældre præsenterer ADHD for en klasse:

Dit barn skal have den støtte, det har behov for

Mange børn med ADHD har dog brug for ekstra støtte i form af særlige tiltag eller hensyn for at klare sig godt i skolen. Dit barn kan have brug for støttetimer og hjælp til både den fysiske, den faglige og den sociale inklusion i klassen. Den særlige støtte kan være helt grundlæggende vigtig og afgørende for, at dit barn klarer sig godt i folkeskolen.

Læs mere her om støtte til børn med særlige behov

Fravær og træk i Børne- og ungeydelsen på grund af fravær

Lovgivningen omkring børns fravær i skolen er skærpet de senere år, og det har ADHD-foreningens rådgivning fået en del henvendelser om.

Nogle forældre har oplevet, at de er blevet sanktioneret omkring Børne- og ungeydelsen i form af stop af udbetalingen på grund af deres barns fravær.

Artikler om Skoleliv med ADHD

Podcast om skoleliv med ADHD

ADHD & Skoleliv
ADHD podcast med Manu Sareen - I studiet har jeg i dag Lauritz med, en syvendeklasseselev, der er her for at åbne op om sin verden, sine udfordringer, og de øjeblikke af klarhed, der har formet ham.
Læs mere