Sygedagpenge­lovens § 56

Hvis du har en del fravær på arbejdet på grund af en langvarig eller kronisk sygdom som fx ADHD/ADD, så har du mulighed for at få en ordning, der nedsætter arbejdsgiverens udgifter i forbindelse med sygefraværet.

Arbejdsgiveren kan i de tilfælde få sygedagpengerefusion fra den første fraværsdag. Ordningen kaldes en § 56 aftale.

Hvad er en § 56 aftale?

For nogle kan det være meget belastende at skulle passe et fuldtidsjob, når man har ADHD/ADD. Det er ikke ualmindeligt, at mennesker med ADHD/ADD udmattes og får stress og har flere sygeperioder end kollegaerne. Der er mennesker med ADHD/ADD, som har mistet deres job på grund af for mange sygedage.

Derfor er § 56 aftalen en kærkommen løsning for dig, hvis du har ADHD/ADD og indimellem har behov for en syge-, sove – eller hviledag, så du igen kan få fysisk og psykisk overskud til at passe arbejdet. Du har også mulighed for at få en aftale, hvis du skal indlægges, gå til ambulant behandling eller have nødvendig genoptræning.

Aftalerne er beskrevet i sygedagpengelovens § 56 – derfor hedder det en § 56 aftale.

Alle lønmodtagere har mulighed for at få en § 56 aftale

Som lønmodtager – med meget fravær pga. langvarig eller kronisk sygdom – har du mulighed for at få en § 56 aftale, hvad enten du får løn eller sygedagpenge under sygefravær. Det gælder uanset, om du er privat eller offentligt ansat.
Muligheden gælder også, hvis du er førtidspensionist og har et mindre job eller er revalidend i oplæring/optræning i en virksomhed.

Hvis du er ansat i fleksjob ligger det i ansættelsen, at arbejdsgiveren allerede er berettiget til at få sygedagpengerefusion fra første sygedag.

Kravene for at få en § 56 aftale

Der skal være tale om en fysisk eller psykisk langvarig og kronisk sygdom. Ordningen kræver, at sygdommen/ handicappet medfører et sygefravær på mindst 10 dage om året. Derudover kan der være almindeligt sygefravær på grund af fx forkølelse eller influenza, og her gælder § 56 aftalen ikke.

Med en § 56 aftale får arbejdsgiveren mindre udgifter ved sygefravær

Normalt kan arbejdsgivere få en kommunal refusion, der svarer til satsen for sygedagpenge, når en lønmodtager har været syg i 30 kalenderdage. Når der er lavet en § 56 aftale, kan arbejdsgivere få refusion allerede fra den første sygedag, når fraværet vel at mærke er på grund af den sygdom, der er omfattet af § 56 aftalen.

Bopælskommunen skal lave og godkende en § 56 aftale

Det er kommunen, der skal godkende en § 56 aftale. Aftalen indgås mellem lønmodtager og arbejdsgiver, og der skal udfyldes en blanket, der hedder dp 211. Blanketten kan hentes i lønmodtagerens kommune eller findes elektronisk på borger.dk. Når blanketten er udfyldt, skal den afleveres i kommunen. Her behandler man sagen og giver accept af aftalen, hvis lønmodtagerens situation opfylder kravene. En § 56 aftale gælder for 2 år og kan forlænges, hvis betingelserne fortsat er der.

Der er fordele ved aftalen for både lønmodtager og arbejdsgiver

En § 56-aftale kan gøre det lettere at have de sygefraværsdage, der er nødvendige på grund af ens sygdom, og arbejdsgiveren får mindre udgifter end ellers ved sygefravær. Der er dog nogle ekstra opgaver for arbejdsgiveren ved indberetning af sygefravær, som skal aftales med kommunen.

Hvis man som lønmodtager informerer kollegerne om, at man har en § 56 aftale, er der gode chancer for, at det bliver accepteret af alle. Det er en god ide at lave en aftale med arbejdspladsen om, at sygedage i henhold til § 56 aftalen selvfølgelig meddeles om morgenen, men ikke nødvendigvis kræver en masse forklaringer.

Hvis det er for svært at tale med din arbejdsgiver om din situation, kan du bede om hjælp i din kommune. Du er også altid velkommen til at kontakte ADHD-foreningens socialrådgiver på 53 72 99 08.