Kompensations­loven

Der kan være hjælp at hente, hvis du ikke længere kan leve op til de krav, som et arbejdsliv kræver.

Rigtig mange har oplevet, at de har måttet sygemelde sig med stress, angst og depression, fordi de har været på ” overarbejde ” i alt for lang tid. Det kan være uovervindeligt at skulle vende tilbage til arbejdsmarkedet igen, men Kompensationsloven giver muligheder for, at du kan få hjælp.

Og ordninger som Mentorordningen og Personlig assistance kan gøre underværker og genskabe arbejdsglæden.

Mentor

Med en mentor kan du få støtte på flere områder. Det kan dreje sig om hjælp til at skabe struktur, overblik og planlægning af arbejdsopgaverne.

En mentor kan bevilges i tilfælde, hvor der er brug for særlig støtte til, at en person kan opnå eller fastholde en arbejdsprøvning, en uddannelse eller et fast job. En mentor er ofte en medarbejder, der bliver frikøbt til opgaven med et antal timer pr. uge.

Læs mere om mentorstøtte her

Personlig assistance

Personlig assistance er ”nogle ekstra hænder” til de praktiske ting, som du ikke selv klare i forbindelse med dine arbejdsopgaver.

Der ydes personlig assistance til ledige, lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende, der på grund af en varig og betydelig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse har behov for hjælp til at udføre bestemte dele af de daglige arbejdsopgaver.

Det er jobcenteret, der skal bevilge begge ordninger

Du skal kontakte jobcenteret i den kommune, hvor du bor. Der foretages en konkret vurdering i hver enkelt sag, hvor der skal bevilges en personlig assistent eller mentorordning. Vurderingen laves på baggrund af jeres samtale om dine konkrete vanskeligheder. Dernæst vil der søges lægefaglig dokumentation.

Vær opmærksom på, at de to ordninger Personlig assistance og Mentorordningen løser problemstillinger, der ligger meget tæt op ad hinanden. De adskiller sig dog på flere områder.  Mentorstøtten sigter i højere grad på at gøre personen i stand til at kunne udføre et job – hvor personlig assistance løser problemer i forbindelse med arbejdssituationen eller opgaveudførelsen.

Isbryderordningen

Er du nyuddannet, har svært ved at finde fodfæste på arbejdsmarkedet, og bliver du overhalet af dine medstuderende med erfaring fra studierelevante jobs, mens du måske selv modtog handicaptillæg til SU? Så er Isbryderordningen måske relevant for dig.

Isbryderordningen er en løntilskudsordning, hvor arbejdsgiver, i op til et år, kan få et tilskud til din løn. Hensigten bag ordningen er, at give mennesker med funktionsnedsættelser mulighed for at få foden inden for på arbejdsmarkedet og få erfaringer.

Det er også jobcenteret som bevilliger Isbryderordningen.