Mentorstøtte

Unge eller voksne med ADHD kan have stor gavn af at få en mentor. Der kan være brug for særlig støtte til at starte på job, uddannelse eller et andet forløb, her kan kommunen muligvis bevilge en mentor.

En mentor er en person, der kan støtte og vejlede fagligt eller personligt i en indkøringsperiode. Det kan være en kollega eller en konsulent, der kommer udefra. Unge, der starter på en uddannelse, mens de er i kontakt med kommunens jobcenter, kan i visse situationer få en mentor. Borgere, der er indlagt med psykiske lidelser, har ret til en mentor i forbindelse med udskrivningsforløbet.

En mentor er en erfaren person der giver støtte og vejledning

En mentor er en erfaren person, der ud fra sine erfaringer og kompetencer giver støtte og vejledning til en ung eller voksen borger i en periode, så borgeren kan blive i stand til at udføre opgaverne selv.

Hvis du har brug for støtte til at fastholde dit job, eller du skal starte på et nyt arbejde, en uddannelse eller fx et ressourceforløb, kan kommunens jobcenter bevilge dig en mentor i en periode. Kravet er, at netop en mentorstøtte skal være afgørende for, at du kan varetage jobbet eller deltage i tilbuddet.

Støtten fra en mentor skal ligge ud over, hvad en arbejdsplads normalt gør for at hjælpe en nyansat i gang, eller en ansat der for eksempel vender tilbage efter længere tids fravær. En mentorordning er en særlig indsats, som kommunen kan bevilge med det formål, at du kommer godt i gang med en aktivitet, et job eller med en uddannelse.

Formålet med en mentor

Formålet med en mentor er, at unge/voksne kan fastholdes i aktiviteter, tilbud, ordinær uddannelse eller ansættelse.

Din kommune kan bevilge dig en mentor i forskellige situationer. Grundlæggende skal din sagsbehandler og du være enige om, at du har brug for ekstra støtte for at kunne starte på eller gennemføre de ting, I har aftalt.

Hvornår kan man få bevilget en mentor?

Der kan bevilges en mentor til mange forskellige situationer. F.eks.:

 • vejlednings- og opkvalificeringsforløb
 • virksomhedspraktik
 • job med løntilskud
 • revalidering
 • fleksjob
 • ressourceforløb
 • skånejob som førtidspensionist
 • ordinær ansættelse
 • ordinær uddannelse f.eks. lærlingeforløb

Du har også ret til en mentor, hvis du kommer ud i nogle svære overgange i dit liv, hvor du skal have dit hverdagsliv til at fungere igen, for eksempel med økonomi, netværk og arbejde. Det gælder således, hvis du har været indlagt med en psykisk lidelse, hvor du kan få en udskrivningskoordinator både før, under og efter udskrivningen.

Hvad kan en mentor hjælpe med?

En mentor kan hjælpe med det, der er svært i forhold til uddannelse eller job. Det gælder både i forhold til at være på en arbejdsplads eller uddannelsesinstitution, men også med andre mere personlige forhold.

For unge eller voksne med ADHD kan det være meget hjælpsomt at have en mentor i forbindelse med starten på et nyt job, hvor man skal lære nye kolleger at kende, eller oplæres i nye arbejdsopgaver. Det kan også være en støtte til at overholde eventuelle skånehensyn, så du ikke bliver overbelastet, når du starter på dit job igen efter en sygdomsperiode.

En mentor kan også hjælpe med ting, der ikke foregår direkte på arbejdspladsen, men som er vigtige for, at du kan få livet uden for arbejdet til at fungere. Det kan f.eks. være, hvis du har behov for hjælp til at komme op om morgenen, så du kan møde til tiden, eller hvis du har behov for hjælp til at få ordnet vigtige aftaler med fx læge, sygehus eller kommunen.

Mentorstøtten kan bruges til bl.a.

 • Planlægning af dagens arbejdsopgaver
 • Planlægning og struktur i en arbejdsproces
 • Planlægning af dagens pauser
 • Råd og vejledning ift. at være på en arbejdsplads
 • Social guidning
 • Vækning/afhentning m.m.

Mentorordningen bevilges af kommunens jobcenter

Mentorordningen bevilges af kommunens jobcenter og omfanget af støtten skal indgå i kontrakten.

Der er ikke på forhånd en grænse for, hvor mange timer en mentor kan have. Det afhænger af dit behov og aftalen mellem dig, mentor og arbejdsgiver/uddannelsesinstitution. Det kan typisk være fra et par timer om ugen til en time om dagen. Det er jobcenteret, der skal godkende antallet af timer.

Du får normalt bevilget en mentor i en indkøringsfase, indtil du selv kan klare de ting og opgaver, som din mentor har hjulpet dig med. Kommunen giver bevillingen i op til 6 måneder ad gangen.

Når kommunen har bevilget dig en mentor, betaler de lønomkostningerne til arbejdsgiveren. Så kan f.eks. din kollega blive frikøbt i de timer, han eller hun fungerer som mentor for dig. Kommunen kan også betale et honorar til en ekstern konsulent. Det bruges, når mentor skal have en særlig faglig viden, der ikke findes på arbejdspladsen eller uddannelsesinstitutionen.